ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για σημείο διάθεσης της εφημερίδας FREESUNDAY

Αγαπητά Μέλη, 

Ο Συνεταιρισμός είναι στην ευχάριστη θέση να σας γνωστοποιήσει, ότι μετά το αίσιο αποτέλεσμα τωνσυζητήσεωνπου έλαβαν χώρα για αρκετό διάστημα, κατέληξε σεμία καταρχάς συμφωνία συνεργασίας,με την ευρείας κυκλοφορίας πολιτική εφημερίδα «FREESUNDAY». Για όσους ενδεχομένως δεν γνωρίζουν,είναι η μοναδικήπολιτικού κυρίως περιεχομένουεφημερίδα, που διανέμεται δωρεάν σε συγκεκριμένα σημεία των μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας και δεσπόζει σε αναγνωσιμότητα κάθε Σαββατοκύριακο.

Επιθυμία όλων μας είναι να προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς η υλοποίηση αυτής της συμφωνίας, η βαρύτητατης οποίας τη δεδομένη χρονική στιγμή κρίνεται ιδιαίτερα μεγάλη, και προσδοκούμε ότι τα πολυδιάστατα οφέλη της για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα φανούν άμεσα.Τα δε ικανοποιητικά αποτελέσματα της θα επικυρώσουν ότι το δίκτυο του Συνεταιρισμού είναισε θέσηνα υποστηρίζει με επιτυχία νέες δράσεις, που θα μας δώσουν την ευκαιρία να τις διευρύνουμε ακόμα περισσότερο, επεκτείνοντάς τις και σε άλλες από κοινού οικονομικές δραστηριότητες, με την προβολή και την προώθηση να είναι μία μόνο από αυτές.

Μέχρι σήμερα, η “FREESUNDAY”διατίθεται δωρεάν με 160.000 φύλλα κάθε Σαββατοκύριακο, σεπληθώραπιστών και τακτικών αναγνωστών, οι οποίοι την αναζητούν σε συγκεκριμένα σημεία διάθεσης, τα οποία είναι ελάχιστα.Επιπλέον, ηFREESUNDAYέχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οποιοσδήποτε αριθμός φύλλων εκδίδεται, εξαντλείται άμεσα. Αυτήνακριβώς την ιδιαίτερη περίπτωσηεπιδιώκει να εκμεταλλευτεί ο Συνεταιρισμός για λογαριασμό των Μελώντου, προσφέροντάς τουςτην ευκαιρία να ενταχθούν στο δίκτυο διανομής της.Κατ’ αυτόν τον τρόπο, από εδώ και στο εξής,θα παρέχεται η δυνατότηταστους αναγνώστες της πόλης σας, παλαιούς και νέους, να αναζητούν την εφημερίδα τους, εξωτερικά στις προσόψεις των πρακτορείων των Μελών του ΣΕΠΠΠ.

Τα άμεσα οφέλη ενός πρακτορείου που διαθέτει αυτό το προϊόν είναι εύκολα αντιληπτά, αυτονόητα και προφανή. Καθώς, από τη στιγμή που με ελάχιστες ενέργειεςθα γίνει γνωστό,το σημείο θα καθιερωθεί. Ως αποτέλεσμα, θα το επισκέπτεται ένας μεγάλος αριθμός πολιτών για να προμηθευτεί την εφημερίδα του, πολίτες, οι οποίοι δεν απαραίτητα και πελάτες μας.

Δεν κρίνουμε αναγκαίο,ειδικά την εποχή που διανύουμε, να αναπτύξουμε εις βάθος οικονομικές θεωρίες σχετικά με τηβαρύνουσα σημασίαπου έχει η επισκεψιμότηταγια τις επιχειρήσεις, τη στιγμήμάλιστα που το παραδοσιακό δίκτυο των Πρακτόρων βάλλεται πανταχόθεν. Εκείνο όμως, που ο Συνεταιρισμός διεκδικεί με αυτήν τη συμφωνία για τα Μέλη του, είναι να δημιουργήσει, μεταξύ καιάλλων επερχόμενων δράσεων, τις κατάλληλες συνθήκες και αφορμές, ώστε να φέρει τον κόσμοσε επαφή με τα πρακτορεία,με σκοπό να τα γνωρίσουν. Η συγκεκριμένη εφημερίδα εκτιμάται ότι μπορεί να επιτελέσειάριστα αυτόν τον ρόλο, διότι δεν απευθύνεται απαραίτητα σε παίκτες τυχερών παιχνιδιών,αλλά σε ένα ευρύ κοινό, το οποίοθέλουμε να προσεγγίσουμε, με σκοπό να γνωρίσει τις δραστηριότητές μας, όπως είναι η εξόφληση λογαριασμών, παράλληλα βεβαίως με τα υπόλοιπα προϊόντα του πρακτορείου.

Σε κάθε περίπτωση, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός, ότι σε ειδικά σε περιόδους έλλειψης ρευστότητας στην αγορά, το ζητούμενο κάθε επιχειρηματία για την αύξηση ή έστω τη διατήρηση του τζίρου του, είναι να κατορθώσει να αυξήσει την πελατειακή του βάση. Σ’ αυτό ακριβώς αποσκοπεί και ο Συνεταιρισμός με την κίνηση του αυτή, τώρα μάλιστα που οι παραδοσιακοί μεγάλοι παίκτες είναι είδος προς εξαφάνιση.

Εξαιτίας του μεγάλου ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη κίνηση, προςαποφυγή παρεξηγήσεωνμεταξύ των Μελών, και κυρίως έως ότου ομαλοποιηθεί και μπει σε πλήρη λειτουργία το πρόγραμμα, η δράση ξεκινάει πιλοτικά,ώστε να εντοπισθούν και διορθωθούν λάθη και αστοχίες που ενδεχομένως θα προκύψουν.Η δοκιμαστική περίοδος τίθεται σε άμεση εφαρμογή μετά το πέρας της προθεσμίαςεκδήλωσης ενδιαφέροντος, την οποία μπορείτε να υποβάλλετε κατωτέρω ηλεκτρονικά και λήγει την Παρασκευή 3 Ιουλίου.  

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, όπως για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες εφαρμόζονται προδιαγραφές και μέθοδοι διεξαγωγής τους, έτσι και για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα υπάρχουν κάποιες παράμετροι που θα βελτιστοποιήσουν την απόδοση της δράσης, ώστε να καταστεί ικανή να ενισχύσει το τζίρο του καταστήματος. Επίσης, για την επιλογή των σημείων ενεργό συμβουλευτικό ρόλο, έχει και ο νέος συνεργάτης μας,καθώς είναι εύλογο να ενδιαφέρεται για την εύρυθμη κυκλοφορία του προϊόντος του.

Ενδεικτικά, ιδιαίτερα σημαντικά μεταξύ άλλωνγια τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, είναι τα παρακάτω:

1.      Το κατάστημα σας βρίσκεται σε κεντρικό οδικό άξονα διέλευσης πεζών; 

2.      Το κατάστημα σας βρίσκεται σε πλατεία;   

3.     Το κατάστημα σας βρίσκεται κοντάσε περιοχή, όπου λειτουργούν επιχειρήσεις καφέ ή εστιατορίων  

4.      Στην περιοχή του καταστήματός σας, υπάρχει η σχετική έστω δυνατότητα σύντομης στάθμευσης;  

Σας καλούμε να δώσετε απάντηση στις παραπάνω ερωτήσεις, καθώς και να αξιολογήσετε τις τυχόν διαφορετικές συνθήκες της τοποθεσίας του καταστήματός σας, που ενδεχομένως κρίνετε ότι ενδείκνυνται για την αποδοτικότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Συνεκτιμώντας λοιπόν, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικάτου καταστήματός σας, σε συνδυασμό μετα οφέλη που προκύπτουν από την παραπάνω στρατηγική ανάπτυξης της επισκεψιμότητας των πρακτορείων, συμπληρώστε άμεσα την παρακάτω φόρμαεκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι και την Παρασκευή 3 Ιουλίου.

Τέλος, είμαστε βέβαιοι για την απόλυτη επιτυχία και αυτού του εγχειρήματος. Μένει μόνο να αποδείξουμε, ότι τα περισσότερα φύλλα θα διανέμονται από το δίκτυο των καταστημάτων του Συνεταιρισμού, ως αποτέλεσμα της θέλησης, της γνώσηςκαι της κοινής προσπάθειας για προσέλκυση περισσότερων πελατών στα δικά μας καταστήματα.Γιατί αφενός ο Συνεταιρισμός γνωρίζει τις ανάγκες της αγοράς, ενώ το δίκτυο των Μελών του αφετέρου, αποτελείται από επαγγελματίες αδιαμφισβήτητα ικανούς να τις υποστηρίξουν.