Νέες συνεργασίες με επιχειρήσεις ύδρευσης, αλλά και κινητή τηλεφωνία στα πρακτορεία των Μελών του ΣΕΠΠΠ

Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013 16:02

 
Σε εκπλήρωση του βασικού καταστατικού σκοπού του Συνεταιρισμού και σε υλοποίηση Απόφασης της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης, η οποία ανέδειξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με την εντολή για νέες δράσεις στα πρακτορεία των Μελών, ανακοινώνεται η σύναψη συνεργασίας με τη WIND ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ για την ηλεκτρονική είσπραξη και εξόφληση των λογαριασμών των πελατών της στο οργανωμένο Δίκτυο των Μελών του ΣΕΠΠΠ.
 
Επίσης, ανακοινώνονται οι συμφωνίες του ΣΕΠΠΠ και με τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ), Αλεξανδρούπολης (ΔΕΥΑΑ) και Παιονίας Κιλκίς (ΔΕΥΑΠ).
 
Ο χρόνος πραγματικής παροχής των νέων υπηρεσιών τοποθετείται μέσα σε είκοσι ημέρες, ήτοι μέχρι το τέλος του Μάρτη, η πρώτη δραστηριότητα που θα ενταχθεί είναι η είσπραξη λογαριασμών της Wind, ακολούθως (και με νέα αναβάθμιση του προγράμματος) η είσπραξη των λογαριασμών νερού των προαναφερόμενων επιχειρήσεων.
 
Εντός της τρέχουσας εβδομάδας, για λίγες μόνο ημέρες και αποκλειστικά στην περιοχή των Μελών θα αναρτηθούν οι αντίστοιχες συμβάσεις εισπράκτορα (μεταξύ ΣΕΠΠΠ και Μέλους) με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα Μέλη, ώστε να αποφανθούν μέσω ηλεκτρονικής διαβούλευσης για το ποσό της αμοιβής που θα εισπράττεται από τους πελάτες – καταναλωτές, καθώς και για την ποσοστιαία συμμετοχή Μελών και ΣΕΠΠΠ στην αμοιβή αυτή. Ακολούθως θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα και θα δημοσιευθούν οι συμβάσεις, τις οποίες τα Μέλη που ενδιαφέρονται θα κληθούν να αποστείλουναμέσως στον ΣΕΠΠΠ.
 
Και οι 4 συμφωνίες παρέχουν ευνοϊκούς όρους δραστηριοποίησης (λχ κατάθεση εκκαθαριστικών κάθε Τρίτη και Παρασκευή), ενώ θα πρέπει να υπογραμμισθεί το δικαίωμα είσπραξης και ληξιπρόθεσμων λογαριασμών από την πρώτη ημέρα παροχής της υπηρεσίας. Ειδικότερα, για τη μεν Wind προβλέπεται η είσπραξη χωρίς κανένα απολύτως χρονικό περιορισμό, ακόμα και μόνο μέρους της οφειλής (το ποσό δηλαδή που επιθυμεί να πληρώσει ο πελάτης), όπως ακριβώς διενεργείται στα καταστήματα της εταιρίας. Για τις δε υδρεύσεις παρέχεται η δυνατότητα είσπραξης των λογαριασμών για δέκα ακόμα ημέρες μετά την ημερομηνία λήξης τους.
 
Οι συνεργασίες αυτές σηματοδοτούν ένα ευρύτατο περιθώριο ανάπτυξης για τον ΣΕΠΠΠ κυρίως στον χώρο της κινητής τηλεφωνίας, δραστηριότητα η οποία αναγνωρίζεται εκ των ατομικών συμβάσεων ΟΠΑΠ και Πράκτορα και εισάγεται για πρώτη φορά στα πρακτορεία νομότυπα και με όλες τις διασφαλίσεις μόνο από τον ΣΕΠΠΠ.
 
Η επιτυχία αυτή θα πρέπει να πιστωθεί καταρχάς στη συνέπεια και τον επαγγελματισμό των Μελών στις ήδη υφιστάμενες δραστηριότητες, περαιτέρω στην πιστοποιημένη πλέον και με ISO οργάνωση του ΣΕΠΠΠ και επιπροσθέτως στη συντονισμένη συνεργασία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδυάζουν την εμπειρία και τη γνώση των παλαιών με την πνοή των νέων.
 
Επιγραμματικά τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι πλήθος άλλων συμφωνιών βρίσκονται στο στάδιο των διαπραγματεύσεων, πάγια πολιτική όμως του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πρώτα να υλοποιούνται και κατόπιν να ανακοινώνονται.
 
Λυμπεροπούλου Κατερίνα
Γενική Διευθύντρια