Σημεία προσοχής στο σκανάρισμα των λογαριασμών

Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2012 10:44

 
Παρακαλούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής εξόφλησης των λογαριασμών και να ελέγχετε προσεκτικά τα στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή σας με τα στοιχεία του έντυπου λογαριασμού, καθώς υπάρχει πιθανότητα λάθους.
Ένα λάθος μπορεί να προέλθει από δυο πηγές:
 
(α) Από τον ίδιο τον έντυπο λογαριασμό, όταν αυτός είναι τσαλακωμένος ή λερωμένος και άρα το barcode ενδέχεται να είναι αλλοιωμένο. Στην περίπτωση αυτή έχετε το δικαίωμα να παραπέμψετε τον πελάτη σας στο ταμείο του οργανισμού από τον οποίο εκδόθηκε ο λογαριασμός.
 
(β) Από το πιστολάκι (barcode scanner), όταν αυτό έχει σκονισμένο τζαμάκι. Στην περίπτωση αυτή, βεβαιωθείτε ότι το μπροστινό τζαμάκι βρίσκεται πάντα σε καλή κατάσταση σκουπίζοντάς το με ένα μαλακό πανί.
 
Αφού σκανάρετε το barcode ενός λογαριασμού, βεβαιωθείτε ότι ο Αριθμός Παροχής που αναγράφεται στην οθόνη σας είναι ίδιος με τον Αριθμό Παροχής (ή με τον Κωδικό Πληρωμής για τον ΟΤΕ) του έντυπου λογαριασμού.
 
Στην παρακάτω εικόνα σημειώνεται η θέση στην οποία βρίσκεται ο Αριθμός Παροχής σε έναν λογαριασμό της Δ.Ε.Η.:
 
deh-arparoxhs
 
Στην επόμενη εικόνα, σημειώνεται η θέση στην οποία βρίσκεται ο Κωδικός Πληρωμής σε έναν λογαριασμό του Ο.Τ.Ε.:
 
ote-kodpliromis
 
Στην επόμενη εικόνα, σημειώνεται η θέση στην οποία βρίσκεται ο Αριθμος Παροχής (ΑΚΝ) σε έναν λογαριασμό της Ε.Υ.Α.Θ.:
 
eyath-akn
 
Εάν ο αριθμός αυτός είναι διαφορετικός ή εάν το ποσό δε συμφωνεί με αυτό του έντυπου λογαριασμού, τότε πατήστε το πλήκτρο Esc για να ακυρώσετε τη διαδικασία και να την επαναλάβετε από την αρχή.
 
Εάν προχωρήσετε στην ηλεκτρονική είσπραξη του λογαριασμού, χωρίς κάποιον έλεγχο, τότε στην εξοφλητική απόδειξη, που εκδώσατε, ελέγξτε τον αριθμό που αναγράφεται δεξιά από τη λέξη «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ».
 
Εάν ο αριθμός αυτός δεν ταυτίζεται με τον αριθμό στον έντυπο λογαριασμό, τότε επιτόπουζητήστε ακύρωση της συναλλαγής, επικοινωνώντας με την Τεχνική Υποστήριξη, και στη συνέχεια επαναλάβετε την ηλεκτρονική εξόφληση από την αρχή.
 
Εάν και πάλι δείτε ότι τα στοιχεία που διαβάστηκαν από το πιστολάκι δε συμφωνούν με αυτά του έντυπου λογαριασμού, τότε υποχρεωτικά παραπέμπετε τον πελάτη σας στο ταμείο του αντίστοιχου οργανισμού.