Προς όλα τα Μέλη του Σ.Ε.Π.Π.Π.: Ενημέρωση για τη Γενική Συνέλευση

Τρίτη, 17 Απριλίου 2012 09:30

 
Η προγραμματισμένη για την 15η Απριλίου Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης της απαιτούμενης απαρτίας.
 
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σ.Ε.Π.Π.Π., η πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση πραγματοποιείται, χωρίς άλλη πρόσκληση, ύστερα από επτά ημέρες στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.
 
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία και στην ερχόμενη πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει χωρίς άλλη πρόσκληση και θα αποφασίσει τελικά επί όλων των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, την Κυριακή 29 Απριλίου 2012, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, ήτοι στην Αθήνα (ξενοδοχείο Athens Classical Imperial - Πλατεία Καραϊσκάκη - 104 37) και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
 
Δείτε το κείμενο της πρόσκλησης.
Δηλώστε τη συμμετοχή σας στη Γ.Σ.