Πορεία εγγραφών στον Σ.Ε.Π.Π.Π.

Τρίτη, 01 Δεκέμβριος 2009 11:23

 
Στο site προστέθηκε ένα καινούριο μενού στην αριστερή στήλη με τον τίτλο "Πορεία εγγραφών". Οι τέσσερις επιλογές του αντιστοιχούν σε τέσσερις πίνακες. Συγκεκριμένα:
 
1. Μέλη του ΣΕΠΠΠ: Αναγράφονται όλα τα τρέχοντα μέλη του Συνεταρισμού.
 
2. Εκκρεμείς αιτήσεις: Αναγράφονται όλες οι πλήρεις αιτήσεις, οι οποίες βρίσκονται σε φάση επεξεργασίας.
 
3. Ανολοκλήρωτες εγγραφές: Αναγράφονται οι αιτήσεις για τις οποίες απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά, όπως για παράδειγμα η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης ή η κατάθεση χρημάτων στην ΕΤΕ.
 
4. Πρόβλημα επικοινωνίας: Αναγράφονται οι αιτήσεις στις οποίες δεν αναγράφεται ορθά το τηλέφωνο επικοινωνίας ή δεν αναγράφεται το e. mail.
 
Οι πίνακες θα ενημερώνονται σε συχνή βάση και κάθε φορά θα υπάρχει σχετική ανακοίνωση.