Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας

 Προοίμιο

Ο Συνεταιρισμός Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης (Σ.Ε.Π.Π.Π.) διατηρεί τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση seppp.gr, από τις 26 Οκτωβρίου 2009. Ο παρών διαδικτυακός τόπος είναι επίσης προσβάσιμος με τη χρήση των ηλεκτρονικών διευθύνσεων σεπππ.gr και praktores.gr. Οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι κυρίως ενημερωτικού χαρακτήρα και σχετικές με τις δραστηριότητες του Σ.Ε.Π.Π.Π..

Ελεύθερο περιεχόμενο

Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού στο seppp.gr παρέχεται ελεύθερο προς ανάγνωση για κάθε επισκέπτη. Η αντιγραφή και δημοσίευση του συγκεκριμένου υλικού είναι ελεύθερη, χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του Σ.Ε.Π.Π.Π., υπό τον όρο να μην έχει υποστεί οποιαδήποτε αλλοίωση.

Μη-ελεύθερο περιεχόμενο

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του seppp.gr βρίσκεται η "Περιοχή μόνο για Μέλη". Στο συγκεκριμένο χώρο έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο τα Μέλη του Σ.Ε.Π.Π.Π. και τα Στελέχη του. Το περιεχόμενο στην "Περιοχή μόνο για Μέλη" αφορά αποκλειστικά και μόνο στην ενημέρωση των Μελών του Σ.Ε.Π.Π.Π. και απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή και δημοσίευσή του για ανάγνωση από τρίτους, χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση από τον Σ.Ε.Π.Π.Π..

Εγγραφή-Διαγραφή Μελών στο seppp.gr

Εγγεγραμμένοι χρήστες του seppp.gr είναι αποκλειστικά και μόνο τα Μέλη και τα Στελέχη του Σ.Ε.Π.Π.Π.. Οι εγγραφές νέων χρηστών στο seppp.gr γίνονται αυτόματα, αμέσως μετά την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Π.Π.Π. για ένταξη νέων Μελών. Το όνομα του χρήστη ταυτίζεται με τον πενταψήφιο αριθμό Μέλους και ο κωδικός πρόσβασης ταυτίζεται με τον εννιαψήφιο μυστικό κωδικό συναλλαγών του Μέλους. Αυτά τα δυο στοιχεία αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο κάθε Μέλος, προς προσωπική ενημέρωση και χρήση. Τα στοιχεία του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης παραμένουν ίδια  και δεν αλλάζουν. Η διαγραφή ενός χρήστη πραγματοποιείται με την ταυτόχρονη διαγραφή του από Μέλος του Σ.Ε.Π.Π.Π..

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - Σήματα

Για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του, ο Σ.Ε.Π.Π.Π. συνεργάζεται μέσω ειδικών συμβάσεων, με διάφορες εταιρείες, οργανισμούς και επιχειρήσεις (Συνεργάτες). Τα σήματα (λογότυπα) τόσο του Σ.Ε.Π.Π.Π. όσο και των Συνεργατών, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εμπορική χρήση του συνόλου των σημάτων που δημοσιεύονται στο seppp.gr, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του εκάστοτε δικαιούχου.