Εύρεση καταστήματος

Τα πρακτορεία παιχνιδιών πρόγνωσης της ΟΠΑΠ ΑΕ συνιστούν το μεγαλύτερο φυσικό δίκτυο παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα, με την ευρύτερη γεωγραφική διασπορά στην επικράτεια, με καταστήματα επιτυχώς κατανεμημένα και λειτουργούντα 357 ημέρες το χρόνο, πέραν του ωραρίου αγοράς, 7 ημέρες την εβδομάδα.Σήμερα ο Συνεταιρισµός αριθµεί 800 Μέλη πανελλαδικά τόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα όσο και σε απομακρυσμένες περιοχές, ποσοστό που πλησιάζει το 20% του κλάδου των Πρακτόρων Τυχερών Παιχνιδιών

Επιλέξτε Νομό