Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: 
Τζαμπαζλή Αναστασία
Αντιπρόεδρος: 
Γιαννόπουλος Νικήτας
Μέλη: 

Σικλαφίδης Βλάσιος

Γκεσούλης Ιωάννης

Ναούμης Φώτιος

Χαριτωνίδης Γεώργιος

Χαρμάνας Χαράλαμπος