Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: 
Τζαμπαζλή Αναστασία
Αντιπρόεδρος: 
Γιαννόπουλος Νικήτας
Μέλη: 

Σικλαφίδης Βλάσιος

Τοπουζλής Θωμάς

Χαριτωνίδης Γεώργιος

Χαρμάνας Χαράλαμπος