Αποτελέσματα εργασιών & Αποφάσεις 5ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

 

Την προηγούμενη Κυριακή 16 Μαρτίου έλαβε χώρα η 5η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΠΠΠ στην Αθήνα. Η συνέλευση ξεκίνησε με νόμιμη απαρτία 74 Μελών, σταδιακά προσήλθαν συνολικά 96 Μέλη από όλη την Ελλάδα, ενώ παραστάθηκε και ένας αντιπρόσωπος.
 
Οι εργασίες της συνέλευσης εξελίχθηκαν σύμφωνα με το πρόγραμμα της ημερήσιας διάταξης, ενώ, μεταξύ άλλων προσκεκλημένων, χαιρετισμό απεύθυνε και η ΟΠΑΠ δια του εκπροσώπου της Ευάγγελου Γιαννακάκη, Διευθυντή Εμπορικού Δικτύου της Εταιρίας.
 
Στο κυρίως μέρος των εργασιών έγινε διεξοδική αναφορά εκ μέρους της Διοίκησης για τα πεπραγμένα του 2013 (αύξηση πωλήσεων χρήσης, αύξηση συνεργασιών, αύξηση δικτύου μελών και ανάπτυξη προμηθευτικών προγραμμάτων, σε συνδυασμό με μείωση των εξόδων), που οδήγησαν επιτυχώς στην πρώτη κερδοφόρα χρήση του Συνεταιρισμού. Ο δε απολογισμός της Διοίκησης έγινε αποδεκτός με ευρείες πλειοψηφίες. Ο Διοικητικός Απολογισμός εγκρίθηκε με ποσοστό 97,1% και ο Οικονομικός Απολογισμός με ποσοστό 94,4% των ψηφισάντων.
 
Επίσης, ανακοινώθηκαν τα πρώτα - εξίσου θετικά - αποτελέσματα του 2014, έγινε ενημέρωση σχετικά με τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για τη σύναψη νέων καταναλωτικών συμφωνιών και τη βελτίωση των υφιστάμενων, παρουσιάστηκαν οι επόμενες δράσεις στο πεδίο των οικονομιών κλίμακας και αναλύθηκε η πολύ σύντομα διαθέσιμη από την Εθνική Τράπεζα νέα πλατφόρμα εξυπηρέτησης του ΣΕΠΠΠ μέσω Internet Banking, που θα διευκολύνει εξαιρετικά τα Μέλη στις καθημερινές τους συναλλαγές, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλει στη μείωση του κόστους των δοσοληψιών.
 
Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, τα Μέλη είχαν την ευκαιρία να διατυπώσουν πληθώρα ερωτήσεων, προτάσεων και παρατηρήσεων, οι οποίες κατά περίπτωση, είτε απαντήθηκαν αμέσως είτε λαμβάνονται υπόψη από το Διοικητικό Συμβούλιο με σκοπό την καταρχάς αξιολόγησή τους και την εν συνεχεία υλοποίηση τους εντός της τρέχουσας διαχειριστικής χρήσης.
 
Στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου, κατόπιν και εισηγήσεων εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου λήφθηκαν ειδικές Αποφάσεις με γνώμονα την περαιτέρω ανάπτυξη του ΣΕΠΠΠ εξίσου στις υφιστάμενες, αλλά και σε νέες υπηρεσίες. Οι Αποφάσεις συνοπτικά αφορούν αφενός τη διευκόλυνση και επίσπευση δραστηριοποίησης των πρωτοεντασσόμενων στο δίκτυο Μελών, αφετέρου την ασφάλεια των τραπεζικών τους καταθέσεων και τέλος, την προστασία του ΣΕΠΠΠ από φαινόμενα εσωτερικού ανταγωνισμού που προκαλούνται από πράξεις ή παραλείψεις Μελών του, που βλάπτουν άμεσα τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού, συνεπώς θίγουν και αυτά των Μελών του.
 
 
Μπορείτε να λάβετε αναλυτική γνώση όλων των Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης (τόσο δηλαδή αυτές που αφορούν τις καταστατικά προβλεπόμενες για κάθε ετήσια τακτική απολογιστική συνέλευση όσο και τις ανωτέρω αναφερόμενες συνοπτικά πρόσθετες Αποφάσεις) στο Αρχείο μόνο για Μέλη 2013-2014, αφού συνδεθείτε με τους κωδικούς σας στην ιστοσελίδα.
 
Στον ίδιο χώρο και υπό τον τίτλο «Εργασίες Γενικής Συνέλευσης 16ης Μαρτίου 2014» μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 2013, τα τρέχοντα υλοποιούμενα σχέδια και προγράμματα, καθώς και την ομιλία της Προέδρου του ΣΕΠΠΠ κατά την έναρξη της συνέλευσης. Τέλος, σύντομα θα δημοσιευθεί, εξίσου μόνο για τα μέλη, η ομιλία του Διευθυντή Εμπορικού Δικτύου της ΟΠΑΠ στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΠΠΠ.
 
 
 
 η Γενική Διευθύντρια
 Κατερίνα Λυμπεροπούλου