Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τηλεοράσεων στα Μέλη του ΣΕΠΠΠ

Καλούνται οι προμηθευτές ηλεκτρικών ειδών να καταθέσουν εγγράφως την οικονομική προσφορά τους στον ΣΕΠΠΠ (Μάρνη 56 - 104 37 – Αθήνα ) μέχρι και την Τετάρτη 21 Μαΐου 2014 για την προμήθεια χιλίων (1.000) τηλεοπτικών δεκτών τύπου LCD ή LED 37 και 42 ιντσών στα Πρακτορεία ΟΠΑΠ.

Οι προτάσεις θα εκτιμηθούν άμεσα από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠΠΠ με κριτήριο την τιμή και την κατά το δυνατόν πληρότητά τους σε σχέση με τις κατωτέρω αναφερόμενες απαιτήσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά. Κατόπιν θα συναφθεί σύβαση συνεργασίας με τον εγκριθέντα προμηθευτή, η οποία θα έχει ως αντικείμενο τόσο την προώθηση των τηλεοπτικών δεκτών στα πρακτορεία των Μελών ενόψει του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου όσο και την κάλυψη των πάγιων αναγκών των Μελών για τον εν λόγω εξοπλισμό μέσα στο έτος.

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  

 

1. Δέκτης LCD ή LED: Σε κάθε περίπτωση μεγάλη σημασία δίδεται στις γωνίες θέασης, οι οποίες θα πρέπει να είναι μεγαλύτερες από 170° . Οθόνη VESA mount.

2. Ποιότητα / καθαρότητα προβολής:  FULL HD 1080p.

3. Υψηλή ευκρίνεια: 100Hz και άνω

4. Μεγάλη φωτεινότητα: Τουλάχιστον 450 cd/m². 

5. Ποιότητα ήχου με κάθε τρόπο ανάρτησης ή τοποθέτησης: Ενσωματωμένα ηχεία τουλάχιστον 12W.

6. Καλή ενεργειακή κλάση, χαμηλή κατανάλωση και εκπομπή θερμότητα

7. Ελληνικό teletext. 

8. Πολλαπλές είσοδοι: HDMI (2 τουλάχιστον), USB (1 τουλάχιστον) κλπ

9. MPEG4

10. WiFi: επιθυμητό

11. Επαγγελματικό τηλεκοντρόλ: επιθυμητό

 

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 

 

1. Οι τηλεοπτικοί δέκτες πρέπει να είναι παραδοτέοι στα κατά τόπους πρακτορεία ΟΠΑΠ ή στα υποκαταστήματα της προσφέρουσας εταιρείας (ο αριθμός και η γεωγραφική κάλυψη των οποίων θα εκτιμηθεί για την τελική επιλογή).

2. Το προσφερόμενο service των τηλεοπτικών δεκτών επίσης θα συνεκτιμηθεί και απαιτείται εγγύηση δύο ετών με πρόβλεψη αντικατάστασης.

3. Διαθεσιμότητα μοντέλου και δυνατότητα άμεσης παράδοσης των 300 πρώτων τεμαχίων – παραγγελιών, εκ των οποίων το 90% θα πρέπει να είναι 42 ιντσών και το υπόλοιπο 10% 37 ιντσών.

4. Πρόβλεψη και δυνατότητα εξυπηρέτησης μεγαλύτερου αριθμού παραγγελιών, αναλόγως με τη ζήτηση.

5. Δυνατότητα ταυτόχρονης προμήθειας βάσης στήριξης.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τη Γενική Διευθύντρια στο τηλέφωνο 210 5231467, καθώς και με τον Υπεύθυνο Πληροφορικής στο τηλέφωνο  210 5239994 ή να αποστείλουν email στη διεύθυνση contact@seppp.gr