Προσθήκη 3 νέων δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης στο δίκτυο εξυπηρέτησης του ΣΕΠΠΠ


Τρεις νέες συμφωνίες του ΣΕΠΠΠ έρχονται να εμπλουτίσουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες στα πρακτορεία των Μελών στην Αρκαδία, την Πέλλα και τη Θεσπρωτία. Πρόκειται για τις συνεργασίες είσπραξης λογαριασμών των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης στην Τρίπολη, την Έδεσσα και την Ηγουμενίτσα.
 
Οι υπηρεσίες θα ξεκινήσουν να παρέχονται κανονικά σε είκοσι ημέρες, θα αφορούν λογαριασμούς νέας έκδοσης των ΔΕΥΑ (με barcodeγια τον ΣΕΠΠΠ) και θα εισπράττονται ανεξαρτήτως ημερομηνίας λήξης (εμπρόθεσμοι & ληξιπρόθεσμοι). Στην Ηγουμενίτσα θα εισπράττονται επιπροσθέτως και έναντι ποσά ήτοι το μέρος της οφειλής του λογαριασμού που επιθυμεί να εξοφλήσει ο πελάτης.
 
Η προμήθεια του ΣΕΠΠΠ συμφωνήθηκε στο ποσό των εβδομήντα πέντε λεπτών ανά συναλλαγή, η κατάθεση και συλλογή των εισπράξεων θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη και κάθε Παρασκευή για τις συναλλαγές της προηγούμενης τριήμερης περιόδου και οι καθαρές αμοιβές των εισπρακτόρων θα κατατίθενται μηνιαίως στους λογαριασμούς τους μαζί με τις αναλογούσες προμήθειες από τη συμμετοχή τους στις υπόλοιπες δραστηριότητες εξόφλησης λογαριασμών μέσω του ΣΕΠΠΠ. Το πλαίσιο των συνεργασιών (διαδικασία, δικαιώματα, υποχρεώσεις) είναι αυτό που εφαρμόζεται εν γένει για όλους τους παρόχους και ορίζεται αναλυτικά στις αντίστοιχες συμβάσεις εισπράκτορα που αναρτώνται σήμερα στο μενού ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Ταυτόχρονα αντικαθίσταται και το εγχειρίδιο Οδηγίες Είσπραξης Λογαριασμών στο site, απαραίτητο συμπλήρωμα για την κατανόηση και καλή χρήση του προγράμματος από τα Μέλη. Όλα τα Μέλη του ΣΕΠΠΠ, υφιστάμενα και νέα, θα έχετε δικαίωμα συμμετοχής στις καινούργιες υπηρεσίες, αρκεί να συνάψετε τις αντίστοιχες συμβάσεις με τον ΣΕΠΠΠ. Υπενθυμίζεται ότι οι συμβάσεις εισπράκτορα υπογράφονται υποχρεωτικά εις διπλούν με μονογραφή σε κάθε σελίδα και αποστέλλονται στην έδρα του ΣΕΠΠΠ (Μάρνη 56 – 10437 – Αθήνα), ενώ τα αντίστοιχα αυτοκόλλητα σήματα για την ενημέρωση των πελατών επιστρέφονται σύντομα στα Μέλη μαζί με τη σύμβασή τους.
 
Με την ένταξη των ΔΕΥΑ Τρίπολης, Έδεσσας και Ηγουμενίτσας στο σύστημα εξυπηρέτησης του ΣΕΠΠΠ, οι συνεργασίες είσπραξης λογαριασμών αριθμούν πλέον τις 14 (έναντι μόλις 3 το 2012), μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι μεγαλύτεροι πάροχοι, με πιο πρόσφατους την ΕΥΔΑΠ στην Αττική και το Φυσικό Αέριο στη Θεσσαλονίκη και τη Θεσσαλία.
 
Εξάλλου ο ΣΕΠΠΠ συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνιών και με άλλους παρόχους τόσο σε τοπικό επίπεδο (με κάποια από τα αποτελέσματα να μετατίθενται για μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές) όσο και σε πανελλήνιο (κινητή τηλεφωνία), καθώς και για τη βελτίωση των υφιστάμενων (μεταξύ των οποίων και τα κοινωνικά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος). Ταυτόχρονα υλοποιούνται νέα προμηθευτικά προγράμματα για ένταξη στο eshop, μεταξύ άλλων και τα ειδικά συμβόλαια κινητής τηλεφωνίας με χαμηλά πάγια και χρεώσεις που παρουσιάστηκαν στη Γενική Συνέλευση. Για το λόγο αυτό παρακαλείσθε να επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα του ΣΕΠΠΠ και τις οικείες κατηγορίες/περιοχές για τις σχετικές επίσημες ανακοινώσεις.
 
 
η Γενική Διευθύντρια
 Κατερίνα Λυμπεροπούλου