ΕΡΕΥΝΑ ΣΕΠΠΠ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΚΑΝΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΑΣ

Ο ΣΕΠΠΠ στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς του για τη βελτίωση και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων προμηθευτικών προγραμμάτων, θα διενεργήσει κατά το επόμενο χρονικό διάστημα διαβούλευση με σκοπό να διαπιστωθεί ποιες είναι οι πρωτεύουσες ανάγκες των Μελών του σε τεχνολογικό εξοπλισμό ή/και αναλώσιμα είδη ή/και διαφημιστικό υλικό ή/και σε οποιαδήποτε άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες που ενδεχομένως προτείνουν τα Μέλη, ώστε ακολούθως να στραφούν οι ενέργειες του ΣΕΠΠΠ (έρευνες αγοράς - πλάνο - διαπραγματεύσεις) σε αντίστοιχη κατεύθυνση και κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα.

Παρακαλούμε συνεπώς να καταγράψετε τις προτάσεις σας με σειρά προτίμησης σε συνδυασμό με τις οικονομικές σας δυνατότητες και τον σχεδιασμό - προϋπολογισμό σας, συμπληρώνοντας την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα, η οποία θα είναι συνεχώς διαθέσιμη για χρήση από τα Μέλη.
 
Με τον τρόπο αυτό θα μας βοηθήσετε να αποκτήσουμε καλύτερη αντίληψη καταρχάς για τις ανάγκες, αλλά και για τον αριθμό των Μελών που κάθε πρόταση τελικά θα αφορά, ώστε να διαπραγματευόμαστε με συγκεκριμένα στοιχεία και αριθμούς την προσθήκη τους στο ' e shop ' μας σε συμφέρουσες τιμές και με ανταγωνιστικούς όρους.

 

Όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή σας

 

τόσο πιο αντιπροσωπευτικά και χρήσιμα θα είναι τα αποτελέσματα.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
 
 
 
Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΑΣ:

 

 

 

 

Παρατηρήσεις: