Εποπτικό Συμβούλιο
Εποπτικό Συμβούλιο: 

Αθανασιάδης Θεόδωρος

Ναούμης Φώτης

Χρυσικόπουλος Αριστοφάνης