Οι ιδιότητες του ΣΕΠΠΠ - Το μεγάλο όφελος για τον καταναλωτή.