Παγκόσμια Ημέρα Συνεταιρισμών

 

 

Σε όλη την υφήλιο ο αγώνας των ανθρώπων που στοχεύουν στην κοινωνική ειρήνη ταυτίζεται με την εξάλειψη φτώχειας και πείνας, ποιοτική εκπαίδευση, ισότητα των φύλων, αξιοπρεπή εργασία και οικονομική ανάπτυξη, καθαρή ενέργεια, βιώσιμες πόλεις και κοινότητες, υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση, προστασία της θαλάσσιας ζωής, δράση για την κλιματική αλλαγή.

 

Το σημαντικό για τα Μέλη του ΣΕΠΠΠ είναι ότι σε ψήφισμα του ΟΗΕ αναγνωρίζεται πως όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν, εάν οι εθνικοί πολιτικοί και οικονομικοί φορείς ενθαρρύνουν και υποστηρίξουν την ίδρυση και λειτουργία των Συνεταιρισμών!

 

Το πρώτο Σάββατο τού Ιουλίου κάθε έτους ορίστηκε ως Παγκόσμια Ημέρα των Συνεταιρισμών, με σκοπό την προβολή του έργου και των αξιών τους, καθώς και την ευαισθητοποίηση των Πολιτικών και Οικονομικών αρχών για τη βιώσιμη οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη μέσω των Συνεταιρισμών, οι οποίοι:

 

α) προωθούν τη δημοκρατία, την κοινωνική ενσωμάτωση και λειτουργούν με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος,

β) λόγω των συνεταιριστικών αρχών, έχουν βασικό στόχο τη βιωσιμότητα και την ενσωμάτωση και

γ) ενισχύουν την εργασιακή ασφάλεια, τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και τις επενδύσεις στις τοπικές κοινωνίες.

Το θέμα της παγκόσμιας ημέρας αλλάζει κάθε χρόνο και φέτος, προτεραιότητα έχουν οι στόχοι του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο ΣΕΠΠΠ συμμετέχει στον εορτασμό και συμβάλλει στην παγκόσμια προσπάθεια με τη δράση του. Οι κανόνες τής ίδρυσής του ταυτίζονται με το ψήφισμα τού ΟΗΕ και το κάλεσμα τής Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας (ICA). Στηρίζει το εγχείρημά τους και στηρίζεται από αυτούς.   

 

Οι συνεταιριστές τού ΣΕΠΠΠ κοιτούν το μέλλον με αισιοδοξία. Η ενίσχυση των δραστηριοτήτων μας από την Εθνική Τράπεζα, προαναγγέλλει τη Νέα Εποχή. Η 2α Ιουλίου 2016 κάνει περήφανα τα Μέλη μας.