Ημερομηνία μετάβασης στο νέο σύστημα του ΣΕΠΠΠ

 

Αξιότιμα Μέλη του Συνεταιρισμού,

Μόλις τέσσερις μήνες μετά τη Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού, κατά την οποία εγκρίθηκε και ανακοινώθηκε επίσημα η επέκταση της συνεργασίας του ΣΕΠΠΠ με την Εθνική Τράπεζα, είμαστε σχεδόν έτοιμοι για τη μετάβαση στο νέο σύστημα πληρωμών, που στην πλήρη διαμόρφωση και ανάπτυξή του, θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία του μεγαλύτερου, ασφαλέστερου και του πλέον σύγχρονου δικτύου εξυπηρέτησης των καταναλωτών για την πληρωμή παντός είδους και τύπου λογαριασμών στην Ελλάδα.

Σε λίγες ημέρες ολοκληρώνεται η απαραίτητη πιλοτική περίοδος λειτουργίας, στην οποία σήμερα συμμετέχουν 100 περίπου Μέλη, τα οποία ανέλαβαν οικειοθελώς να χρησιμοποιήσουν το νέο λογισμικό, προκειμένου να αξιολογήσουν την ταχύτητα και χρηστικότητά του, να εντοπίσουν αστοχίες και να προτείνουν βελτιώσεις, ώστε αφενός να πιστοποιηθεί η συμμόρφωση του ΣΕΠΠΠ στο κανονιστικό και τεχνικό πλαίσιο της ΕΤΕ και αφετέρου να προετοιμαστεί η ασφαλής και κατά το δυνατόν ευκολότερη μετάβαση για τα υπόλοιπα Μέλη.

Πλέον, όλες οι κρίσιμες τροποποιήσεις έχουν ολοκληρωθεί και οδεύουμε προς την πλήρη μετάπτωση ολόκληρου του δικτύου του ΣΕΠΠΠ στη νέα πλατφόρμα – αποκλειστικής κυριότητας του ΣΕΠΠΠ, με κατασκευαστή την Epsilon Net - η οποία σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί μεταξύ 12 - 15 Σεπτεμβρίου.

Από την πρώτη κιόλας ημέρα χρήσης του νέου προγράμματος, τα πλεονεκτήματα της συμφωνίας ΣΕΠΠΠ και ΕΤΕ θα γίνουν άμεσα αντιληπτά τόσο για τα σήμερα ενεργά καταστήματα όσο και για τα νέα Μέλη, καθώς ενδεικτικά:

 • η υπηρεσία περιλαμβάνει την πληρωμή με μετρητά όλων των παρόχων που προσφέρονταν από την μέχρι τώρα εφαρμογή, στους οποίους έχει ήδη προστεθεί η δυνατότητα είσπραξης λογαριασμών των εταιριών Φυσικό Αέριο Αττικής, COSMOTE κινητή, VODAFONE σταθερή και VODAFONE κινητή, CYTA και FORTHNET. Αμέσως μετά θα ενταχθεί μεγάλος αριθμός τοπικών επιχειρήσεων Ύδρευσης και εναλλακτικών παρόχων ηλεκτρισμού, ενώ η λίστα θα εμπλουτίζεται διαρκώς έως ότου συμπληρωθεί με όλες τις πληρωμές που διατίθενται από την ΕΤΕ. 
 • η συναλλαγή μπορεί να εκτελεστεί και με καταχώρηση του κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής.
 • τόσο οι συναλλαγές της ΔΕΗ όσο και των λοιπών παρόχων γίνονται πλέον δεκτές ανεξαρτήτως ημερομηνίας λήξης ή του ποσού που επιθυμεί να πληρώσει ο πελάτης.
 • η προμήθεια για τον καταναλωτή διαμορφώνεται στα 0,80 λεπτά ανά συναλλαγή, σύμφωνα με την Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 27/4/2016, ενιαία πλέον για όλους τους παρόχους και διατηρείται από τις ανταγωνιστικότερες της αγοράς.
 • η προμήθεια για το Μέλος διαμορφώνεται στα 0,50 λεπτά ανά συναλλαγή σύμφωνα με την παραπάνω Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, παραμένοντας η υψηλότερη για τέτοιου είδους υπηρεσίες στα δίκτυα λιανικής.
 • για το απαραίτητο κεφάλαιο κίνησης παραμένουν οι δύο υφιστάμενοι τρόποι: α) το όριο υπερανάληψης έως 9.000 ευρώ από την Εθνική Τράπεζα ή/και β) η κατάθεση μετρητών από το ίδιο το Μέλος, με τις εξής δύο διαφορές: i) στο νέο σύστημα το όριο υπερανάληψης χρεώνεται με κάθε διενεργούμενη πληρωμή, η οποία εξοφλείται πραγματικά από το χορηγηθέν όριο της Τράπεζας, άρα για τα Μέλη που θα το επιλέξουν παύει η ανέξοδη χορήγηση και διατήρησή του,  ii) στο νέο σύστημα δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ως προς το ελάχιστο απαραίτητο ποσό μετρητών που διαθέτει κάθε Μέλος στον λογαριασμό του.
 • καταργούνται οι υποχρεωτικές ημέρες κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα και πλέον ρυθμίζονται από το ίδιο το Μέλος, το οποίο οφείλει να παρακολουθεί την επάρκεια του υπολοίπου στον λογαριασμό του σε συνδυασμό με την εξοφλητική του δυναμική και να προβαίνει σε καταθέσεις – ‘φορτώσεις’ ανάλογα.
 • οι υφιστάμενοι τρόποι κατάθεσης παραμένουν ως έχουν: α) μέσω internet banking με «μεταφορά μεταξύ λογαριασμών μου στην ΕΤΕ» και β) στο γκισέ, με τη διαφορά και στις δύο περιπτώσεις ότι τα ποσά κατατίθενται απευθείας στον ειδικό λογαριασμό όψεως του ίδιου του Μέλους για την τροφοδότησή του, και όχι στον ΣΕΠΠΠ. Πολύ σύντομα θα παρέχεται από την ΕΤΕ και η δυνατότητα κατάθεσης από ATM, απευθείας στον λογαριασμό του Μέλους, με χρήση κάρτας.
 • καταργούνται εφεξής οι προμήθειες στο γκισέ και στο internet banking για την κατάθεση των εισπράξεων.
 • θα επιστραφούν όλες οι χρηματικές εγγυήσεις που καταβλήθηκαν μέχρι σήμερα από τα Μέλη υπέρ συγκεκριμένων παρόχων, σύμφωνα με την Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 27/4/2016 ως εξής: θα επιστραφεί καταρχάς το 70% της αξίας των εγγυήσεών τους μετά το πέρας εξαμήνου από την κανονική έναρξη του νέου συστήματος και το υπόλοιπο 30% σύμφωνα με νεότερη Απόφαση της επόμενης Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, καθώς θα πλησιάζει ο καταστατικός χρόνος σύγκλησής της.
 • δεν θα απαιτείται πλέον η καταβολή πρόσθετων χρηματικών εγγυήσεων ανά πάροχο για τη συμμετοχή στη δραστηριότητα είτε από τα υφιστάμενα είτε από νέα Μέλη. Η καταστατικά προβλεπόμενη διαδικασία για την εγγραφή στον ΣΕΠΠΠ και την απόκτηση της ιδιότητας του Μέλους παραμένει ως έχει.
 • απλοποιείται η διαδικασία των μηνιαίων εκκαθαρίσεων των αμοιβών των Μελών, οι οποίες θα πιστώνονται το πρώτο δεκαήμερο για τον προηγούμενο μήνα, καθώς πλέον καταργείται η ειδική διαδικασία επιστροφής τους από τη ΔΕΗ, που δημιουργούσε καθυστερήσεις.
 • η επιβεβαίωση και διασταύρωση των συναλλαγών θα παρέχεται και μέσω πρόσθετης λειτουργίας, που η ΕΤΕ υλοποίησε ειδικά για τον ΣΕΠΠΠ στο internet banking της.

Η μεγαλύτερη ουσιαστικά αλλαγή που φέρνει το νέο πρόγραμμα του ΣΕΠΠΠ, εκτός από την πληθώρα συναλλαγών που μπορεί να υποστηρίξει, είναι η σε μεγάλο βαθμό ομοιότητά του με τις ηλεκτρονικές τραπεζικές πλατφόρμες, γι’ αυτό και η σύνδεση του ειδικού λογαριασμού όψεως των Μελών στο internet banking, είναι απολύτως απαραίτητη για την άσκηση της συνεταιριστικής αυτής δραστηριότητας. Όλες οι συναλλαγές θα εκτελούνται εφεξής με διασύνδεση του συστήματος του ΣΕΠΠΠ με το σύστημα της Εθνικής Τράπεζας σε πραγματικό χρόνο, με χρέωση του λογαριασμού του Μέλους που επιχειρεί τη συναλλαγή και με απευθείας πίστωση του οργανισμού υπέρ του οποίου εκτελείται η εξόφληση-πληρωμή.

Αυτή η εκατέρωθεν επικοινωνία μεταξύ των συστημάτων ΣΕΠΠΠ και ΕΤΕ συνεπάγεται ότι η Εθνική Τράπεζα εκφράζει αφενός έμπρακτα την εμπιστοσύνη της στην τεχνική υποδομή, την οργανωτική δομή και την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του ΣΕΠΠΠ και αφετέρου ότι θεωρεί το δίκτυό μας ικανό να φέρει σε πέρας ένα τόσο μεγάλο έργο.

Η στρατηγική σύμπραξη ΣΕΠΠΠ και ΕΤΕ στον τομέα των ηλεκτρονικών συναλλαγών, έρχεται μέσα σε λίγα μόλις χρόνια από τη δραστηριοποίησή μας στον χώρο ως επιβράβευση του επαγγελματισμού των Μελών μας, αλλά και ως αποτέλεσμα της συνεχούς κινητοποίησης του ΣΕΠΠΠ με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη των Μελών του και τη βελτίωση των όρων διεξαγωγής των υπηρεσιών του, καθώς και της διαρκούς ετοιμότητάς μας για αξιοποίηση των μεταβαλλόμενων συνθηκών .

Στο περιβάλλον αυτό, που σήμερα χαρακτηρίζεται από την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών λόγω των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, από την ολοένα αυξανόμενη χρήση εναλλακτικών μέσων πληρωμής και από την υποστήριξη των τραπεζικών πληρωμών ως μέσου φορολογικού ελέγχου, ο ΣΕΠΠΠ διεκδίκησε και πέτυχε να αποκτήσει αφενός τη δυνατότητα εξόφλησης των λογαριασμών όλων των τρίτων φορέων με τους οποίους συνεργάζεται η Τράπεζα και αφετέρου τη διεκπεραίωσή τους και μέσω χρήσης καρτών, αρχικά χρεωστικών και ενδεχομένως πιστωτικών, καταρχάς της ΕΤΕ και κατόπιν και άλλων τραπεζών. Σταδιακά όλα τα συνήθη μέσα πληρωμής θα είναι διαθέσιμα από το δίκτυό μας προς τους καταναλωτές.

Η εξέλιξη αυτή δεν μπορεί παρά να δικαιώνει απόλυτα, την απόφαση για τη δημιουργία του Συνεταιρισμού, που με συνέπεια λόγων και έργων, αναδεικνύεται ως ένα μοναδικό και απαραίτητο εργαλείο του επαγγελματία Πράκτορα.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Από την ημερομηνία της μετάπτωσης στο νέο σύστημα, η πρόσβαση στο παλαιό πρόγραμμα ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ και όλες οι συναλλαγές εφεξής θα διενεργούνται μέσω του νέου λογισμικού του ΣΕΠΠΠ. Γι’ αυτό παρακαλούμε για την άμεση κινητοποίηση όσων Μελών έχουν κάποια από τις εκκρεμότητες που αναφέρονται στις ειδικότερες οδηγίες συμμετοχής, που δημοσιεύονται στην επόμενη ανακοίνωση, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις στη μετάβασή σας.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΛΩΝ

Το νέο σύστημα θα τεθεί σε λειτουργία εκτός απροόπτου στο διάστημα 13 – 15 Σεπτεμβρίου.  Η ακριβής ημερομηνία θα προσδιοριστεί εκ νέου και θα ενημερωθείτε σχετικά μέσω των διαθέσιμων μέσων επικοινωνίας. Για τα Μέλη που δουλεύετε με ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ, συνιστάται έντονα ΝΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ όσο πλησιάζουμε σε αυτήν την ημερομηνία, ώστε να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις στον συμψηφισμό - επιστροφή τους.

ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ & ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Η καταβολή των προμηθειών ειδικά των δύο τελευταίων μηνών λειτουργίας του παλαιού συστήματος (Ιουλίου και Αυγούστου) ενδέχεται να καθυστερήσει σημαντικά, καθώς η εκκαθάριση του παλιού συστήματος με όλους τους παρόχους, ειδικά με τη ΔΕΗ συνεπάγεται μία μακρά περίοδο ελέγχου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλες οι συναλλαγές της εξαετούς δραστηριότητας έχουν αποδοθεί κανονικά και δεν υπάρχει οποιαδήποτε διαφορά ή απαίτηση έναντι του ΣΕΠΠΠ και των Μελών του. Παρακαλούμε να το λάβετε υπόψη για τον οικονομικό σας προγραμματισμό.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προκειμένου να διαφημίσουν όλα τα Μέλη τις νέες εμπλουτισμένες υπηρεσίες του Συνεταιρισμού στο κοινό της περιοχής δραστηριοποίησής τους, καθώς και για όσα Μέλη χρησιμοποιούν το facebook για την προβολή του πρακτορείου τους, ο ΣΕΠΠΠ ήδη αποστέλλει ηλεκτρονικά στα email σας δύο αρχεία – μακέτες, η μία με τα προσωπικά σας στοιχεία για εκτύπωση φυλλαδίων και η δεύτερη για ανάρτησή της ως φωτογραφία εξώφυλλου στη σελίδα σας στο facebook. Επισημαίνεται ότι η εδραίωση κάθε υπηρεσίας στη συνείδηση του καταναλωτικού κοινού βασίζεται στην προβολή του μηνύματος με κάθε διαθέσιμο μέσο, με ομοιομορφία και επανάληψη. Προτείνουμε να αξιοποιήσετε όλοι ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ και για ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ το προωθητικό υλικό, ώστε να επιτευχθεί ένταση και διάρκεια στην προβολή και υποστήριξη των νέων υπηρεσιών μας.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Η παροχή των νέων υπηρεσιών απαιτεί τη σύναψη νέας Σύμβασης μεταξύ του ΣΕΠΠΠ και των Μελών του, στην οποία αποτυπώνεται η ισχύουσα εφεξής διαδικασία και καταγράφονται τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις. Με τη νέα σύμβαση, θα υπογράφεται και Σύμβαση Εμπιστευτικότητας περί μη αποκάλυψης εμπιστευτικών πληροφοριών της Εθνικής Τράπεζας που ενδέχεται να περιέλθουν σε γνώση του ΣΕΠΠΠ & των Μελών του. Οι νέες συμβάσεις αποστέλλονται ήδη με courier στους πιλότους και στα ενεργά Μέλη του παλιού προγράμματος με οδηγίες υπογραφής (δύο αντίτυπα κάθε σύμβασης, μονογραφές σε κάθε σελίδα, υπογραφή και σφραγίδα στην τελευταία σελίδα τους και αποστολή τους πίσω στον ΣΕΠΠΠ).

Στον φάκελο με τις 4 συμβάσεις, περιλαμβάνονται επίσης:

 • παραστατικά της προηγούμενης χρήσης (μηνιαίες βεβαιώσεις και ετήσια βεβαίωση παρακράτησης φόρου του 2015).
 • το νέο σήμα για την προβολή της υπηρεσίας (αυτοκόλλητο Α3 & αφίσα). Τα έντυπα έχουν τεθεί υπόψη της ΟΠΑΠ, ώστε οι Επιθεωρητές να γνωρίζουν ότι αποτελούν εγκεκριμένα έντυπα για τα ειδικά εξουσιοδοτημένα πρακτορεία του ΣΕΠΠΠ. Στο πλαίσιο εντατικοποίησης της προβολής των ιδιοτήτων και υπηρεσιών του Συνεταιρισμού, θα πρέπει απαραίτητα να τις αναρτήσετε σε εμφανές σημείο στη βιτρίνα και στο εσωτερικό του καταστήματός σας, ώστε να είναι ορατές από τους εισερχόμενους στο πρακτορείο πελάτες, καθώς και από τους περαστικούς.

Σήμα για τα καταστήματα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έντυπο υλικό για εκτύπωση από τα Μέλη           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Για το facebook