ΝΕΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Υ.Δ.Α.Π.

Ξεκινώντας τον εμπλουτισμό των υπηρεσιών πληρωμών, ο Σ.Ε.Π.Π.Π. σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα από τις 4/4/2017 προσθέτει πλέον τη νέα δυνατότητα μερικής πληρωμής στους λογαριασμούς της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Δηλαδή κάθε πελάτης προσερχόμενος στο πρακτορείο θα μπορεί πλέον να πληρώσει μέρος της οφειλής του στην Ε.Υ.Δ.Α.Π. με τις προϋποθέσεις που αναλύονται παρακάτω. Σας ενημερώνουμε ότι έπονται και νέες πληρωμές στο προσεχές διάστημα.

Ο τρόπος καταχώρησης της συναλλαγής για την Ε.Υ.Δ.Α.Π. αλλάζει και παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω:

Για την καταχώρηση του λογαριασμού ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:

Α. ΟΛΙΚΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

  1. Σκανάρουμε το barcode του εντύπου.
  2. Στο παράθυρο της συναλλαγής συμπληρώνουμε το πεδίο «Ποσό Οφειλής» με το συνολικό πληρωτέο ποσό που αναγράφεται στο έντυπο (εικόνα στο τέλος της σελίδας). Το πεδίο «Ποσό» είναι προσυμπληρωμένο με την ίδια τιμή.
  3. Προχωράμε στην καταχώρηση της συναλλαγής με το πάτημα του πλήκτρου enter ή με κλικ στο αποθήκευση και κλείσιμο.

Β. ΜΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

  1. Σκανάρουμε το barcode του εντύπου.
  2. Στο παράθυρο της συναλλαγής συμπληρώνουμε το πεδίο «Ποσό Οφειλής» με το συνολικό πληρωτέο ποσό που αναγράφεται στο έντυπο (εικόνα στο τέλος της σελίδας). Το πεδίο «Ποσό» είναι προσυμπληρωμένο και το αλλάζουμε στο ποσό που επιθυμεί να πληρώσει ο πελάτης με την προϋπόθεση ότι η μερική καταβολή:  

                           I.  έχει κάτω όριο το 15% του συνολικού πληρωτέου ποσού και

                          II.  είναι από 20 ευρώ και πάνω.

Παραδείγματα:

Για λογαριασμό με ποσό 150 ευρώ, ο πελάτης μπορεί να καταβάλλει από 22,5 (= το 15%) ως 150.

Για λογαριασμό με ποσό 3000 ευρώ, ο πελάτης μπορεί να καταβάλλει από 450 (= το 15%) ως 3000.

Για λογαριασμό με ποσό 40 ευρώ, ο πελάτης μπορεί να καταβάλλει από 20 ως 40 ευρώ.

Για λογαριασμό με ποσό 30 ευρώ, ο πελάτης μπορεί να καταβάλλει από 20 ως 30 ευρώ.

  1. Προχωράμε στην καταχώρηση της συναλλαγής με το πάτημα του πλήκτρου enter ή με κλικ στο αποθήκευση και κλείσιμο. Στην περίπτωση που έχει γίνει λανθασμένη καταχώρηση ποσού (π.χ. μικρότερο από 15%) εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος και θα πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία της καταχώρησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για συνολικό πληρωτέο ποσό ανά λογαριασμό ΕΥΔΑΠ > 3000€ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Μερική Καταβολή.

 

Γ. ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ:

Η πληρωμή των λογαριασμών που έχουν εκδοθεί ως αποτέλεσμα διακανονισμού του πελάτη με την ΕΥΔΑΠ (κωδικοί πληρωμής που ξεκινάνε από 9) γίνεται όπως και η εξόφληση των κανονικών λογαριασμών με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

             I.  ΔΕΝ επιτρέπεται η πληρωμή ληγμένων διακανονισμών.

           II.  Το ποσό οφειλής πρέπει να είναι ίδιο με το ποσό πληρωμής. ΔΕΝ επιτρέπεται η μερική πληρωμή.

 

 

Εικόνα: Σε όλες τις περιπτώσεις καταχώρησης συμπληρώνουμε το πεδίο «Ποσό Οφειλής» με το πληρωτέο ποσό που αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασμού.

EYDAPv2.jpg