Εξοπλισμός

 

 

Για την ηλεκτρονική εξόφληση λογαριασμών απαιτούνται:

 

  Υπολογιστής με σύνδεση στο Internet


   Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής δεν απαιτείται να είναι ιδιαίτερα ισχυρός, καθώς το πρόγραμμα εξόφλησης του ΣΕΠΠΠ δεν έχει επιβαρυντικές προδιαγραφές. Χρειάζεται όμως να έχει τουλάχιστον δυο ελεύθερες θύρες τύπου USB για να συνδέονται ο εκτυπωτής και το barcode scanner.Το λειτουργικό του σύστημα πρέπει να είναι οπωσδήποτε έκδοση των Microsoft Windows (Linux και MacOS δεν υποστηρίζονται). Τέλος, για λόγους ασφαλείας ο υπολογιστής που θα εγκατασταθεί το πρόγραμμα, πρέπει να είναι σταθερός (desktop) και όχι φορητός (laptop ή netbook). 

 

Εκτυπωτής

 

Για την εκτύπωση των αποδείξεων ηλεκτρονικής εξόφλησης των λογαριασμών με τη φορολογική σήμανση από τους μηχανισμούς της έδρας του ΣΕΠΠΠ, χρειάζεται να έχετε θερμικό εκτυπωτή (πλάτους 80mm). Οι θερμικοί εκτυπωτές είναι μεν ακριβότεροι από τους απλούς, έχουν όμως φθηνότερα αναλώσιμα και είναι ταχύτατοι. Μέσω του  e-shop του ΣΕΠΠΠ μπορείτε να παραγγείλετε θερμικό εκτυπωτή της Epson, ο οποίος ικανοποιεί απολύτως τις προδιαγραφές και παρέχεται σε ειδική τιμή προς τα Μέλη του ΣΕΠΠΠ.

 

 Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να ξεκινήσετε με έναν απλό εκτυπωτή inkjet, θα πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι εντός της νέας χρονιάς θα απαιτηθεί θερμικός εκτυπωτής τόσο για λόγους διαφήμισης στο πίσω μέρος των αποδείξεων, όπως επίσης για να έχετε τη δυνατότητα χρήσης των μελλοντικών δυνατοτήτων του προγράμματος είσπραξης. Επίσης, η ομοιομορφία στον βασικό εξοπλισμό των Μελών του ΣΕΠΠΠ θα συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των Μελών, αλλά και των πελατών.

 

Η εξόφληση των λογαριασμών γίνεται ηλεκτρονικά, με χρήση μιας συσκευής barcode scanner ("πιστολάκι").Μέσω του  e-shop του ΣΕΠΠΠ μπορείτε να παραγγείλετε πιστολάκι scanner barcode, το οποίο ικανοποιεί απολύτως τις προδιαγραφές και παρέχεται σε ειδική τιμή προς τα Μέλη του ΣΕΠΠΠ.Το barcode scanner  συνδέεται απλά στον υπολογιστή μέσω μιας θύρας USB