Προφίλ
 
Ποιοι είμαστε
 
Ο Συνεταιρισμός Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης (Σ.Ε.Π.Π.Π.) ιδρύθηκε το 2007 και αποτελεί µία εκούσια ένωση προσώπων µε οικονοµικό σκοπό, ιδρύθηκε µε βάση το Νόµο 1667/1986 περί Αστικών Συνεταιρισµών, έχει εµπορική ιδιότητα και αποτελεί θεσµό της ιδιωτικής οικονοµίας. Ο Σ.Ε.Π.Π.Π. είναι οργανωµένος αµιγώς σε σύγχρονη επιχειρηµατική βάση και δημιουργήθηκε για να καλύψει ένα μεγάλο κενό συνεργασίας μεταξύ των 5.000 Πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης (ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, Κρατικά Λαχεία), τόσο προς όφελος των ίδιων όσο και για την πληρέστερη εξυπηρέτηση των Ελλήνων καταναλωτών.
 
Η Φιλοσοφία και οι Στόχοι του ΣΕΠΠΠ όπως διακηρύσσονται στο Καταστατικό του, κυρίως όµως η µέχρι σήµερα πορεία του και τα αποτελέσµατά της, πιστοποιούν ότι ο Συνεταιρισµός Επαγγελµατιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης παρά την οικονοµική κρίση αναδεικνύεται πράγµατι σε ένα εργαλείο ανάπτυξης µέσω ποικίλων δράσεων, που ως αποτέλεσµα έχουν την ενίσχυση της επισκεψιµότητας στα πρακτορεία της ΟΠΑΠ και την αύξηση του µέσου χρόνου παραµονής σε αυτά ως απόρροια της προσφοράς πρόσθετων υπηρεσιών, την προσέλκυση, τη σωστή εξυπηρέτηση και τη διατήρηση νέων οµάδων πληθυσµού µε διαφορετικές απαιτήσεις και ανάγκες και την εδραίωση περιβάλλοντος ασφάλειας.
 
Από ιδρύσεως του, ο ΣΕΠΠΠ πρωτίστως στηρίζει το κύριο επάγγελµα των Μελών του που είναι η πρακτορεία και η προώθηση των παιχνιδιών πρόγνωσης της ΟΠΑΠ ΑΕ. Γι’ αυτό και στο Καταστατικό του ΣΕΠΠΠ σημειώνεται πως οι δραστηριότητες του Συνεταιρισµού διεξάγονται « ...µε τη ρητή επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων και των δικαιωµάτων της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία…».
 
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα
 
Το δίκτυο πρακτορείων παιχνιδιών πρόγνωσης αποτελεί το μεγαλύτερο φυσικό δίκτυο παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα. Όλα τα καταστήματα των Μελών του Συνεταιρισμού είναι ανοιχτά για το κοινό από το πρωί μέχρι το βράδυ, 357 ημέρες το χρόνο, παρέχουν προσωποκεντρική εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου σε φιλικό περιβάλλον και αποτελούν πρότυπο σύγχρονης λειτουργίας για τα πρακτορεία της ΟΠΑΠ ΑΕ.
 
Κάθε οργανισμός και εταιρία μπορεί να βρει στον ΣΕΠΠΠ ένα πολύτιμο δίκτυο λιανικής για την εξυπηρέτηση των πελατών / καταναλωτών / συνδρομητών της, ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο σημείο της επικράτειας.
 
Κάθε πελάτης μπορεί να εμπιστευθεί τον ΣΕΠΠΠ για τη σύγχρονη και ασφαλή διεξαγωγή των συναλλαγών του.
 
Και κάθε Πράκτορας ΟΠΑΠ μπορεί να ενταχθεί στο δίκτυο για να επωφεληθεί των πρόσθετων υπηρεσιών που παρέχονται από τον ΣΕΠΠΠ, είτε αυτές είναι προμήθειες προϊόντων και υπηρεσιών σε μειωμένες τιμές είτε με απευθείας αμοιβή για τη συμμετοχή του στις δραστηριότητες είσπραξης λογαριασμών τρίτων.
 
Ποιες υπηρεσίες προσφέρουμε
 
Η έναρξη των εμπορικών δραστηριοτήτων του ΣΕΠΠΠ πραγματοποιήθηκε την 8η Απριλίου 2010 με την πρώτη συναλλαγή είσπραξης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και εφεξής αναπτύσσεται σταθερά και με μεθοδικότητα.
 
Από της ιδρύσεώς του, ο ΣΕΠΠΠ συνεργάζεται µε το µεγαλύτερο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας και σήμερα εξυπηρετεί τους μεγαλύτερους παρόχους ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και ύδρευσης για την εξόφληση των εκδιδόµενων λογαριασµών τους µέσω του συστήματος, των καταστημάτων και των υποδοµών του.
 
Ήδη µας εμπιστεύονται η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ, η ΕΥΔΑΠ, η ΕΥΑΘ, η WIND, καθώς και διάφορες δηµοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης, όπως της Αλεξανδρούπολης, του Κιλκίς, της Λαµίας, της Ρόδου και της Έδεσσας, με τις συνεργασίες του ΣΕΠΠΠ να επεκτείνονται και να εμπλουτίζονται συνεχώς.
 
ο Σ.Ε.Π.Π.Π. σε τίτλους
 
·        800 Πράκτορες ΟΠΑΠ – Μέλη του ΣΕΠΠΠ πανελλαδικά
 
·        Συνεργασία με τις μεγαλύτερες Εταιρίες & Οργανισμούς
 
·        Πάνω από τριάμισι εκατομμύρια πελάτες
  
·        Ασφαλής συλλογή & απόδοση εισπράξεων εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ
  
·        Προσέλκυση νέων ηλικιακών ομάδων στα πρακτορεία
 
·        Προσέλκυση γυναικείου πληθυσμού στα πρακτορεία
 
·        Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001:2008
  
·        Συνεχής αύξηση κύκλου εργασιών
 
·        Συνεχής εμπλουτισμός των συνεργασιών
 
 
 
 
     Σε συνεργασία με την
 ete-logo