Σημαντική αναβάθμιση του προγράμματος είσπραξης του ΣΕΠΠΠ για όλα τα Μέλη

Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013 18:44

 
Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του Συνεταιρισμού προς τα Μέλη, εντός των επόμενων δύο εβδομάδων θα πραγματοποιηθεί μία ιδιαίτερα σημαντική αναβάθμιση του προγράμματος είσπραξης λογαριασμών.
 
Η νέα έκδοση θα δίδει ανά πάσα στιγμή στους εισπράκτορες τη δυνατότητα να διασταυρώνουν και να επιβεβαιώνουν την ορθότητα κάθε κατάθεσής τους στους τραπεζικούς λογαριασμούς του ΣΕΠΠΠ, μέσω επιλογής στο πρόγραμμα για λήψη αναφοράς (report).
 
Συνιστάται στα Μέλη που δεν το πράττουν ήδη, να τηρούν αρχείο με τα αποδεικτικά της κατάθεσής τους στην ΕΤΕ, ώστε ανατρέχοντας στο πρόγραμμα, να είναι πλέον σε θέση να επιβεβαιώνουν και οι ίδιοι οποιαδήποτε συναλλαγή κατάθεσης σε βάθος χρόνου. Από πλευράς ΣΕΠΠΠ, τα στοιχεία αυτά τηρούνται από την πρώτη ημέρα έναρξης των εισπράξεων ήτοι από την 8η Απριλίου 2010, ενημερώνονται καθημερινά σε πραγματικό χρόνο, ενώ επίσης αποθηκεύονται και σε δεύτερο server για περαιτέρω ασφάλεια των δεδομένων.
 
Η ακριβής ημερομηνία της αναβάθμισης θα γνωστοποιηθεί στα Μέλη μέσω των σύντομων μηνυμάτων που εμφανίζονται καθημερινά στο πρόγραμμα, τοποθετείται εντός των επόμενων δύο εβδομάδων και εκτιμάται ότι θα εξυπηρετεί τα Μέλη τόσο στην καθημερινότητα της εργασίας τους όσο και στο αίσθημα ασφάλειας των σχέσεων τους με τον ΣΕΠΠΠ.