Οδηγίες εγγραφής στον Σ.Ε.Π.Π.Π.

Για να γίνετε Μέλος του Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης (Σ.Ε.Π.Π.Π.) χρειάζεται να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:


vima1
Συμπληρώνετε και υποβάλετε την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ.
 
vima2
Καταθέτετε 415 ευρώ (τα 15 ευρώ είναι για το δικαίωμα εγγραφής και τα 400 ευρώ για κάθε συνεταιριστική μερίδα, από 1 έως και 5 επιπλέον), στο λογαριασμό όψεως του Σ.Ε.Π.Π.Π. στηνΕθνική Τράπεζα με αριθμό 103/480121-04. Η κατάθεση γίνεται συνολικά, ήτοι: 415 ή 815 ή1215 ή 1615 ή 2015 ή 2415 ευρώ.
Προσοχή: Στο αποδεικτικό κατάθεσης (στο πεδίο της Αιτιολογίας) να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σας.
Πόσες Συνεταιριστικές Μερίδες να αγοράσω; 

Για όσους επιλέγουν βραχυπρόθεσμα οικονομικά οφέλη, δεν είναι επιχειρηματικά συμφέρουσα η αγορά περισσότερων μερίδων από 1. Ο νόμος είναι που μας υποχρεώνει να προσφέρουμε τη δυνατότητα αγοράς από 1 ως και 6 μερίδες. Φυσικά, όποιος θέλει μπορεί να παίρνει και 6 μερίδες, με την υπενθύμιση πως όσες μερίδες κι αν έχει, πάντοτε θα διαθέτει μια μόνο ψήφο, την προσωπική του.

Σε κάθε δραστηριότητα και ανά συναλλαγή, ο Συνεταιριστής αμείβεται από τον πελάτη που εξυπηρετεί και ένα πολύ μικρό μέρος, από αυτά, τα αποδίδει στον Σ.Ε.Π.Π.Π. για τα έξοδα του, τα οποία στο τέλος κάθε έτους ελέγχονται από Ορκωτούς Λογιστές. Ότι δεν χρησιμοποιείται επιστρέφεται στους συνεταιριστές ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΥΝΕΙΣΕΦΕΡΕ ο καθένας κατά τη διάρκεια του έτους και μόνο το 2%, υποχρεωτικά πάλι από τον νόμο, θα μοιράζεται ανάλογα με τις μερίδες. Αλλά ο Συνεταιρισμός έχει πολύ μεγάλες προοπτικές, όπως αποδεικνύεται από το τεράστιο ενδιαφέρον που έχει προκαλέσει στην ελληνική αγορά. Που σημαίνει πως η ανταλλακτική αξία της συνεταιριστικής μερίδας συνεχώς θα αυξάνεται. Αυτό θα είναι το σημαντικό όφελος όσων διαθέτουν περισσότερες από 1 συνεταιριστικές μερίδες.
 
vima3
Διαβάζετε το Καταστατικό του Σ.Ε.Π.Π.Π., ώστε να ενημερωθείτε για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας ως Μέλος του Συνεταιρισμού.
 
vima4
Ανοίγετε την ΕΝΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ, την εκτυπώνετε, τη συμπληρώνετε και την υπογράφετε.
 
vima5
Μέσα σε ένα φάκελο, τοποθετείτε 4 έγγραφα:
  1. Φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα.
  2. Φωτοαντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του φυσικού προσώπου που επιθυμεί την εγγραφή του ή όλων των νόμιμων εκπροσώπων (διαχειριστών) σε περίπτωση εγγραφής Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.. Ειδικά στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποσταλεί και η απόφαση των εκπροσώπων για την εγγραφή της εταιρίας στον Σ.Ε.Π.Π.Π., το Καταστατικό, καθώς και η έναρξη εργασιών στην Εφορία μαζί με τυχόν μεταβολές.
  3. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την ΕΝΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ.
  4. Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας πρακτορείου παιχνιδιών πρόγνωσης κρατικής εποπτείας (ΟΠΑΠ - ΟΔΙΕ - Κρατικά Λαχεία) ή της απόφασης έγκρισης λειτουργίας, αλλαγής επωνυμίας κλπ.
 
vima6
Αποστέλλετε το φάκελο στη διεύθυνση:
sepppenvelope Σ.Ε.Π.Π.Π.
ΒΑΛΤΙΝΩΝ 26
114 73, ΑΘΗΝΑ
Στην αμέσως επόμενη προγραμματισμένη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού, εξετάζονται οι φάκελοι των δικαιολογητικών, όσων Πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης κρατικής εποπτείας είχαν αποστείλει Αιτήσεις Εγγραφής. Κατόπιν, οι Πράκτορες ενημερώνονται ότι και τυπικά έγιναν Μέλη του Σ.Ε.Π.Π.Π., έχοντας τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις δραστηριότητες που επιθυμούν.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφόρηση ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε μαζί μας .