Ενημέρωση για το πρωινό τεχνικό πρόβλημα

Τετάρτη, 08 Αυγούστου 2012 12:39

 
Σήμερα Πέμπτη 8/8 παρατηρήθηκε ένα πρόβλημα στη σύνδεση ορισμένων προγραμμάτων με τον κεντρικό server, περίπου από τις 10:30 μέχρι τις 12:00. Η Τεχνική Υποστήριξη κινητοποιήθηκε άμεσα και μας ενημέρωσε ότι το θέμα είχε να κάνει αποκλειστικά και μόνο με την εταιρεία Otenet. Όσοι λοιπόν χρησιμοποιούσαν σύνδεση Connex, αντιμετώπισαν πρόβλημα για το διάστημα αυτό, ενώ όσοι χρησιμοποιούσαν κάποιον άλλο πάροχο συνέχιζαν να εξοφλούν κανονικά.
 
Με τη νέα σύμβαση συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ του Σ.Ε.Π.Π.Π. και της εταιρείας Innocom, η ανταπόκριση στην επίλυση συναφών θεμάτων έχει γίνει πλέον αμεσότερη καιαποτελεσματικότερη. Σε προβλήματα όμως, όπως το σημερινό, που την ευθύνη επωμίζεται άλλη εταιρεία και όχι η Innocom, είναι πρακτικά αδύνατο να υπάρχει άμεση παρέμβαση από την πλευρά του Σ.Ε.Π.Π.Π..