Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Σ.Ε.Π.Π.Π. (29ης Απριλίου 2012)

Δευτέρα, 07 Μαΐου 2012 13:24

 
Για να διαβάσετε τις Αποφάσεις που έλαβε η Τακτική Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Π.Π.Π. παρακαλούμε να συνδεθείτε στην περιοχή Μόνο για Μέλη, εισάγοντας στο πεδίο ‘όνομα χρήστη’ τον Αριθμό Μέλους (με τόσα μηδενικά, ώστε να εμφανίζεται πενταψήφιος, για παράδειγμα 00001) και στο πεδίο ‘κωδικός’ τον εννεαψήφιο μυστικό κωδικό σας (αναγράφεται στην μπλε κάρτα μέλους ή τη Βεβαίωση Μέλους).
 
Παρακαλούνται όλοι οι Συνεταίροι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην μετάδοση ή τον σχολιασμό των πληροφοριών που θα αναρτώνται εφεξής στην περιοχή των μελών, καθώς πρόκειται για επιχειρηματικά στοιχεία ή/και εσωτερικά θέματα του Σ.Ε.Π.Π.Π., τα οποία δεν θα πρέπει να περιέρχονται σε γνώση τρίτων, μη μελών.