Δήλωση συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Π.Π.Π.

Παρασκευή, 06 Απριλίου 2012 09:00

 
Παρακαλούμε συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα στο τέλος της ανακοίνωσης για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Π.Π.Π., που θα διεξαχθεί στην Αθήνα σύμφωνα με το πρόγραμμα της πρόσκλησης που δημοσιεύτηκε το Σάββατο 31 Μαρτίου 2012.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα Μέλη του Σ.Ε.Π.Π.Π. (φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα δια του νόμιμου εκπροσώπου τους) με αριθμό εγγραφής από 1 έως και 674, όπως εμφανίζονται στον αναρτημένο τρέχοντα Πίνακα Μελών.
 
Σύμφωνα με το νόμο περί Συνεταιρισμών (1667/86) και βάσει του Καταστατικού του Σ.Ε.Π.Π.Π, τα Μέλη συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζουν αυτοπροσώπως. Μέλος που αδυνατεί να παραβρεθεί αυτοπροσώπως, μπορεί να εξουσιοδοτήσει συγγενή εξ αίματος, αυστηρά Α’ ή Β’ βαθμού (δηλαδή σύζυγο, τέκνο, γονέα ή αδερφό), ώστε ο συγγενής να παρασταθεί στην Γ.Σ. ως αντιπρόσωπος του Μέλους. Στην περίπτωση αυτή, ο Αντιπρόσωπος θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσει κατά την προσέλευση του στον χώρο της Γ.Σ.:
  1. το ειδικό έντυπο Δήλωση – Πληρεξουσιότητα (υπογεγραμμένη από το Μέλος).
  2. αποδεικτικό της συγγένειας, δηλαδή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο λαμβάνετε από το Δημοτολόγιο ή το ΚΕΠ της περιοχής σας.
  3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του αντιπροσώπου (ή διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου που φέρει τα στοιχεία και τη φωτογραφία του).
Οι Αντιπρόσωποι έχουν δικαίωμα λόγου, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ., γι’ αυτό και συνιστάται η αυτοπρόσωπη συμμετοχή για τη διαμόρφωση των αποφάσεων του Σ.Ε.Π.Π.Π..
 
Εάν σκοπεύετε να διανυκτερεύσετε στην Αθήνα, το Athens Imperial Hotel (πέντε αστέρων) όπου θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση, προσφέρει ειδικές τιμές για τα Μέλη του Συνεταιρισμού. Η τιμή του μονόκλινου δωματίου είναι 60 ευρώ και του δίκλινου 70 ευρώ (οι τιμές συμπεριλαμβάνουν και πρωινό). Παρακαλούμε δηλώστε την κράτηση σας στην φόρμα συμμετοχής, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία (ημερομηνίες διαμονής, τύπος δωματίου).
 
Επίσης, αν προτίθεσθε να συμβάλετε στην στελέχωση των ομάδων υποδοχής και ελέγχου της Γ.Σ., συμπληρώστε το αντίστοιχο σημείο.
Μετά τη συμπλήρωση των απαιτούμενων πεδίων, η δήλωση συμμετοχής ολοκληρώνεται, πατώντας το κουμπί "ΑΠΟΣΤΟΛΗ" (ακολούθως θα εμφανιστεί μήνυμα επιτυχούς ή ανεπιτυχούς αποστολής). 
 
 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΔΗΛΩΣΗ – ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ)