Ανακοίνωση για την ετήσια Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Π.Π.Π.

Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012 22:15

 
Κατά την πρόσφατη συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π.Π.Π. αποφάσισε την Σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και όρισε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εκτιμάται ότι το Σώμα θα αποφασίσει έγκυρα κατά τη δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση, ήτοι την 29η Απριλίου 2012, παραμονή της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας των Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης.
Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Π.Π.Π. η ειδική φόρμα συμμετοχής στη Γ.Σ., με την οποία τα Μέλη θα δηλώνουν την πρόθεση τους να παραστούν (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου), αν επιθυμούν την κράτηση δωματίου στο ξενοδοχείο και για πόσες διανυκτερεύσεις, καθώς και αν προσφέρονται ως εθελοντές για την στελέχωση των ομάδων υποδοχής και ελέγχου της Γ.Σ.. Τέλος, θα αναρτηθεί και το έγγραφο – Εξουσιοδότηση για την περίπτωση που κάποιο Μέλος σκοπεύει να παρασταθεί με αντιπρόσωπο, ο οποίος όμως βάσει Καταστατικού δεν θα έχει δικαίωμα να λάβει μέρος στις ψηφοφορίες. Πάντως, επειδή οι Αποφάσεις που τα Μέλη θα κληθούν να λάβουν είναι ιδιαίτερα κρίσιμες, συνιστάται να παρασταθείτε αυτοπροσώπως, ώστε να μπορέσετε να ψηφίσετε και να δηλώσετε τη βούληση σας.
 
Ακολουθεί το κείμενο της πρόσκλησης το οποίο θα αποσταλεί και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των Μελών του Σ.Ε.Π.Π.Π.:
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ Γ.Σ. ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Π.Π.
 
 Αθήνα, 31 Μαρτίου 2012
 
Προς: όλα τα Μέλη του Σ.Ε.Π.Π.Π.
 
Καλείστε, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του Καταστατικού των Επαγγελματιών Πρακτόρων  Παιχνιδιών Πρόγνωσης, στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Π.Π.Π. που θα διεξαχθεί την Κυριακή 15 Απριλίου 2012 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Athens Classical Imperial Hotel (Πλατεία Καραϊσκάκη - Μεταξουργείο) στις 12:00 μ.μ.. Κατά το άρθρο 12 του Καταστατικού, σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γ.Σ. θα συνέλθει ύστερα από εφτά ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. θα συνέλθει χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα εφτά ημέρες αργότερα, ήτοι τελικά, την 29η Απριλίου 2012  και θα αποφασίσει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
 
12:00-12:15 ─ Έλεγχος Απαρτίας Γ.Σ. – Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γ.Σ.
 
12:15 -12:30 ─ Νομιμοποίηση Συμμετοχής των νέων Μελών στη Γ.Σ..
 
12:00-12:30 ─ Προσέλευση Μελών.
 
12:30 -13:00 ─ Εναρκτήρια Ομιλία και εισηγήσεις του Δ.Σ. του Σ.Ε.Π.Π.Π. στη Γ.Σ.
 
13:00 -13:30 ─ Χαιρετισμοί προσκεκλημένων.
 
13:30 -13:45 ─ Σύντομο μεσημεριανό διάλειμμα.
 
13:45 ─ Έναρξη εργασιών.
 
13:45 -14:30 ─ Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός – Έκθεση Ορκωτών Λογιστών – Ψηφοφορία.
 
14:30 -15:00 ─ Επιλογή των ορκωτών λογιστών για την τρέχουσα διαχειριστική χρήση.
- Απόφαση για Γενικό Διευθυντή.
 
15:00 - 16:00 ─ Υφιστάμενες δραστηριότητες και υπηρεσίες του Σ.Ε.Π.Π.Π. ─ Γενική Ενημέρωση ─ Γενική Πολιτική.
 
- Η δραστηριότητα της ηλεκτρονικής είσπραξης λογαριασμών Δ.Ε.Η. – Ο.Τ.Ε. –Ε.Υ.Α.Θ. γενικά.
- Το ελάχιστο απαιτούμενο πλαφόν με όριο υπερανάληψης ή δέσμευση μετρητών.
- Το κείμενο της ενημερωτικής επιγραφής προς το κοινό.
- Το ύψος του προστίμου και γενικά οι ποινές για τους εισπράκτορες που επανειλημμένα κάνουν χρήση του ορίου υπερανάληψης, επιβαρύνοντας και το πιστωτικό τους όριο και τις υπηρεσίες του Σ.Ε.Π.Π.Π.. Ζητήματα αντισυμβατικής συμπεριφοράς – ποινές βάσει Σύμβασης και Καταστατικού. 
- Τιμολογιακή πολιτική.
- Βιωσιμότητα.
 
16:00 – 16:30 ─ Διάλειμμα – Μεσημεριανός μπουφές.
 
16:30 ─ Επανέναρξη των εργασιών.
 
16:30 – 18:00 ─  Νέες δραστηριότητες και υπηρεσίες του Σ.Ε.Π.Π.Π.- Γενική Ενημέρωση και χάραξη πολιτικής.
 
- Προσθήκη διατάξεων και Τροποποίηση του Καταστατικού του Σ.Ε.Π.Π.Π. (άρθρα 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 21, 22 και 25) – ψηφοφορία.
- Νέες συνεργασίες είσπραξης λογαριασμών και τιμολογιακή πολιτική.
- Προμηθευτικά προγράμματα.
- Εκμετάλλευση του δικτύου και των δυνατοτήτων του Σ.Ε.Π.Π.Π..
 
 18:00  Λήξη εργασιών.
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΖΑΜΠΑΖΛΗ