Εγγραφή νέων Μελών και επόμενα βήματα

Παρασκευή, 30 Μάρτιος 2012 15:49

 
Κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν οι αιτήσεις όσων Πρακτόρων της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για εγγραφή στον Σ.Ε.Π.Π.Π. και υπέβαλαν τα δικαιολογητικά τους έως και την 28 Μαρτίου. Τα Μέλη του Σ.Ε.Π.Π.Π. ανέρχονται πλέον σε 674.
 
Οι νέοι Συνεταιριστές  μπορείτε να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας ανατρέχοντας στον Πίνακα Μέλων του Σ.Ε.Π.Π.Π.όπως επίσης και να ελέγξετε τα e-mail σας, στα οποία θα σταλεί επιβεβαιωτικό μήνυμα μαζί με τα στοιχεία της εγγραφής σας, δηλαδή ο Αριθμός Μέλους (Α.Μ.) και ο μυστικός εννεαψήφιος μυστικός κωδικός, ο οποίος θα χρησιμοποιείται κατά τις συναλλαγές σας με τον Σ.Ε.Π.Π.Π. (εξόφληση λογαριασμών) και για τη σύνδεση σας στην περιοχή "Μόνο για Μέλη"στην ιστοσελίδα.
 
Αν επιθυμείτε να εισπράττετε λογαριασμούς Δ.Ε.Η. ή/και Ε.Υ.Α.Θ., μπορείτε αμέσως να εκτυπώσετε τις αντίστοιχες συμβάσεις εις διπλούν (μονογράφετε όλες τις σελίδες των συμβάσεων και θέτετε ολογράφως την υπογραφή και την σφραγίδα σας στην τελευταία σελίδα) και να τις στείλετε ταχυδρομικά (με μεταφορική ή συστημένο) στην έδρα του Σ.Ε.Π.Π.Π. (Μάρνη 56 – 10437 – Αθήνα), ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για την ενεργοποίηση σας.
 
Μετά τον έλεγχο που θα πραγματοποιήσει ο Σ.Ε.Π.Π.Π. ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην σύμβαση, θα σας επιστρέψει τη μία εκ των δύο (ή τις δύο από τις τέσσερις) μαζί με:
 
Βεβαίωση ότι είστε Μέλος του. Στην βεβαίωση αναγράφεται ο μυστικός εννεαψήφιος κωδικός σας και πιστοποιεί στην Εθνική Τράπεζα ότι έχετε καταρχάς το δικαίωμα να εισπράξετε για λογαριασμό του Σ.Ε.Π.Π.Π., εφόσον ολοκληρωθούν όλες οι διατυπώσεις. Με την βεβαίωση και την αστυνομική σας ταυτότητα θα ανοίξετε τον ειδικό προσωπικό σας λογαριασμό στην τράπεζα και εν συνεχεία θα υποβάλετε τα δικαιολογητικά, ώστε η Εθνική να σας χορηγήσει όριο υπερανάληψης, το οποίο θα τεθεί ως πλαφόν - ανώτατο όριο συναλλαγών στις δραστηριότητες σας. Ο εννεαψήφιος κωδικός επίσης, θα χρησιμοποιείται υποχρεωτικά για την κατάθεση των εισπράξεων που πραγματοποιείτε στον λογαριασμό του Σ.Ε.Π.Π.Π..
 
- Δύο αυτοκόλλητα διαφημιστικά σήματα για την πρόσοψη των καταστημάτων σας, ώστε το κοινό να πληροφορείται για την παροχή της υπηρεσίας (Δ.Ε.Η.Ε.Υ.Α.Θ., και τα δύο).
 
- Μία καρτολίνα – ενημερωτική επιγραφή, την οποία υποχρεούστε να διατηρείτε αναρτημένη στον πάγκο συναλλαγών σας ή πάνω από αυτόν, ώστε οι πελάτες να ενημερώνονται για το ότι η υπηρεσία παρέχεται επ’ αμοιβή και ότι η συναλλαγή δεν ολοκληρώνεται παρά μόνο με την έκδοση της σχετικής απόδειξης  (δείτε την εδώ).
 
- Επίσης, εκπρόσωπος της Τεχνικής Υποστήριξης θα επικοινωνήσει μαζί σας για την εγκατάσταση του προγράμματος στον υπολογιστή σας.
Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες θα βρείτε στους παρακάτω τίτλους που αποτελούν links με το αντίστοιχο περιεχόμενο:
 
 
 
 
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, διευκρίνιση και καθοδήγηση παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Σ.Ε.Π.Π.Π..