Αναβάθμιση του ηλεκτρονικού προγράμματος εξοφλήσεων Σ.Ε.Π.Π.Π. και σύντομη ενημέρωση

Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012 20:57

 
Μετά την επιτυχή μετάβαση του Σ.Ε.Π.Π.Π. σε πιο γρήγορο και σύγχρονο server στις 22 Φεβρουαρίου, ακολουθεί αυτήν την Τετάρτη 21 Μαρτίου η αναβάθμιση, τόσο του ηλεκτρονικού προγράμματος εξοφλήσεων που χρησιμοποιούν τα Μέλη για τις συναλλαγές τους όσο και του κεντρικού συστήματος διαχείρισης του Σ.Ε.Π.Π.Π..
 
Η νέα έκδοση  (2.0.3.2) του προγράμματος θα διατεθεί το μεσημέρι της Τετάρτης στις 15:00, ώρα με λιγότερο φόρτο εργασίας στα πρακτορεία, ώστε να μην υπάρξει καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση του κοινού. Για ένα διάστημα 15-20 λεπτών, ενδεχομένως να μην είναι δυνατή η διενέργεια συναλλαγών.
 
Η διαδικασία είναι πολύ σύντομη και απλή και θα πρέπει να την ακολουθήσετε αμέσως όλα τα Μέλη, ώστε να επωφεληθείτε των πλεονεκτημάτων της νέας έκδοσης, τα οποία εν συντομία είναι τα ακόλουθα:
 
- Εμφάνιση σύντομων μηνυμάτων από τον Σ.Ε.Π.Π.Π. στο κάτω μέρος του προγράμματος, για άμεση ενημέρωση των Μελών (μειώνει το κόστος των ομαδικών αποστολών sms στα κινητά τηλέφωνα των Μελών και θα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για επείγουσες ανακοινώσεις, όπως για παράδειγμα για τις απεργίες των τραπεζών).
 
- Αναγραφή της ένδειξης «ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ» στις αποδείξεις που εκτυπώνετε για τους πελάτες σας (υπενθυμίζουμε ότι η απόδειξη αυτή αποτελεί το μοναδικό αποδεικτικό πληρωμήςκαι συρράπτεται στο πρωτότυπο έντυπο του λογαριασμού, το οποίο επιστρέφεται ολόκληρο στον καταναλωτή και –εννοείται- δεν σφραγίζεται).
 
- Αναγραφή επάνω στην απόδειξη της ταχυδρομικής διεύθυνσης και του τηλεφώνου του καταστήματος του Μέλους του Σ.Ε.Π.Π.Π., στο οποίο έγινε η εξόφληση του λογαριασμού (για λόγους διαφήμισης της υπηρεσίας και καλύτερης εξυπηρέτησης των πελατών).
 
- Εμφάνιση συνδέσμου (link, "ΣΕΠΠΠ - Support") για άμεση μετάβαση στην φόρμα τεχνικής υποστήριξης (αναφορά οποιουδήποτε τεχνικού ζητήματος, λ.χ. ακύρωση λογαριασμού ή αδυναμία σύνδεσης).
 
- Εμφάνιση συνδέσμου (link) για άμεση μετάβαση στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΠΠ.
 
Για να γίνει η ενημέρωση του προγράμματος, θα πρέπει οπωσδήποτε να το κλείσετε και να το ανοίξετε ξανά. Μόλις το ανοίξετε, θα εμφανιστεί στην οθόνη  το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου:
 
setup1
 
Δηλαδή, το πρόγραμμα εντόπισε μια νέα έκδοση και σας ρωτά εάν θέλετε να την ‘κατεβάσει’ για να τη χρησιμοποιήσει. Σε αυτό το σημείο, απλώς κάνετε κλικ επάνω στο κουμπί «ΟΚ».
 
Κατόπιν, εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου:
 
setup2
 
Εδώ ενημερώνεστε ότι πρέπει να γίνει αυτόματη επανεκκίνηση του προγράμματος, προκειμένου να εγκατασταθεί επιτυχώς η νέα έκδοση. Σε αυτό το σημείο, απλώς κάνετε κλικ επάνω στο κουμπί «Yes».
 
Αμέσως μετά, το πρόγραμμα θα ανοίξει και θα πρέπει να εισάγετε τα στοιχεία σας και να συνδεθείτε. Η αναβάθμιση ολοκληρώθηκε και οι συναλλαγές σας μπορούν να συνεχιστούν κανονικά.
 
Παρακαλείσθε να ακολουθήσετε αμέσως και πιστά τις παραπάνω οδηγίες. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή εμφάνιση προβλήματος, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη του Σ.Ε.Π.Π.Π. στο τηλέφωνο 2102800400 ή με τα γραφεία του Συνεταιρισμού.
 
Επόμενη αναβάθμιση λογισμικού για ένταξη λογαριασμών Ο.Τ.Ε.
 
Πολύ σύντομα, θα ακολουθήσει και νέα αναβάθμιση του συστήματος ενόψει της έναρξης εξοφλήσεων των λογαριασμών των πελατών του Ο.Τ.Ε., η οποία θα φέρει αρκετές αλλαγές στη διαδικασία καταθέσεων των εισπράξεων και στην αντίστοιχη ενημέρωση των ‘υπολοίπων’ στα προγράμματα των Μελών. Τη στιγμή αυτή ολοκληρώνονται οι τελικές τεχνικές και συμβατικές ρυθμίσεις και θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση, όπως επίσης θα αναρτηθεί και η Σύμβαση μεταξύ Σ.Ε.Π.Π.Π. και Μέλους, την οποία θα πρέπει να εκτυπώσετε, υπογράψετε και αποστείλετε εις διπλούν στον Σ.Ε.Π.Π.Π. (όπως δηλαδή γίνεται και με τις συμβάσεις Εισπράκτορα λογαριασμών Δ.Ε.Η. και Ε.Υ.Α.Θ.).
 
Διευκρίνιση 1η: Όσα Μέλη έχετε ή είχατε στο παρελθόν ατομική συνεργασία με τον Ο.Τ.Ε. (σφραγίδα), παρακαλείσθε να έχετε διαθέσιμα τα σχετικά έγγραφα, δηλαδή την ισχύουσα σύμβαση σας ή το αποδεικτικό λύσης της σύμβασης ή την επιστολή Ο.Τ.Ε. περί καταγγελίας της σύμβασης, καθώς και αυτά θα ζητηθούν από τον Σ.Ε.Π.Π.Π..
 
Διευκρίνιση 2η: Ο ατομικός λογαριασμός όψεως κάθε Μέλους (φυσικού και πλέον και νομικού προσώπου) στην Ε.Τ.Ε. είναι κοινός για την κάλυψη όλων των δραστηριοτήτων είσπραξης, συνεπώς όσοι εισπράττετε ήδη λογαριασμούς Δ.Ε.Η. ή/και Ε.Υ.Α.Θ. δεν θα χρειαστεί να ανοίξετε νέο λογαριασμό.
 
Επισήμανση προς τις Ομόρρυθμες Εταιρίες
 
Παρακαλούνται όσα μέλη ομορρύθμων εταιριών έχουν ανοίξει λογαριασμό όψεως ως φυσικά πρόσωπα (δηλαδή στο όνομα τους), να επισκεφτούν άμεσα το Κατάστημα της Ε.Τ.Ε. που τους εξυπηρετεί και να ανοίξουν λογαριασμό υπό την επωνυμία της ΟΕ, υποβάλλοντας τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα που αναφέρονται στην πρόσφατη σχετική ανακοίνωση του Σ.Ε.Π.Π.Π. (βήμα 1ο – για τα νομικά πρόσωπα).
Διευκρινίζεται ότι η δημιουργία λογαριασμού στο όνομα της εταιρίας είναι υποχρεωτική και θα πρέπει έχει ολοκληρωθεί το αργότερο στις 29 Μαρτίου, ώστε να υλοποιηθούν εκ μέρους του Σ.Ε.Π.Π.Π. οι αντίστοιχες αλλαγές στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα του Μέλους, για τον επόμενο μήνα συναλλαγών και εφεξής (1η Απρίλη).  Επίσης, ο λογαριασμός στο όνομα της ΟΕ δεν έχει σχέση με το αν στη συνέχεια η ΟΕ θα ζητήσει την έγκριση ορίου υπερανάληψης από την Ε.Τ.Ε., κίνηση βεβαίως που συνιστάται, αφού δεν συνεπάγεται κανένα έξοδο για την εταιρία (βήμα 2ο).
Αν όμως το νομικό πρόσωπο-Μέλος του Σ.Ε.Π.Π.Π. δεν επιθυμεί υπερανάληψη, τότε για την κάλυψη των εισπράξεων που θα πραγματοποιεί για λογαριασμό του Σ.Ε.Π.Π.Π., θα πρέπει με συνεννόηση μεταξύ του Μέλους, του Συνεταιρισμού, του συγκεκριμένου Καταστήματος της Εθνικής Τράπεζας και της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Μεγάλων Πελατών, να μεταφερθεί το πιστωτικό υπόλοιπο του ατομικού λογαριασμού (το χρηματικό δηλαδή ποσό που χρησιμοποιείται για όριο συναλλαγών) στον λογαριασμό της Εταιρίας.
Η διαδικασία αυτή έχει προβλεφθεί στη νέα Εγκύκλιο Β’39/2012 και τα Μέλη που ανήκετε σε αυτήν την κατηγορία θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με τον Σ.Ε.Π.Π.Π. για περαιτέρω διευκρινίσεις.