2012: Διεθνές έτος των Συνεταιρισμών

Δευτέρα, 02 Ιανουάριος 2012 10:34

 
2012_intyear_coop
 
Η φετινή χρονιά έχει ανακηρυχθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως Έτος των Συνεταιρισμών.
 
Με την αναγνώριση αυτή από τη διεθνή κοινότητα, επιβεβαιώνεται ότι οι Συνεταιρισμοί οδηγούν την οικονομίαανταποκρίνονται στις κοινωνικές αλλαγέςστέκονται σθεναρά απέναντι στη διεθνή οικονομική κρίση και εν τέλει είναι σοβαροί και επιτυχημένοιπαραγωγικοί οργανισμοί, που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίες σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.
 
Ο Σ.Ε.Π.Π.Π. αποτελεί τρανό παράδειγμα της δυναμικής των σύγχρονων μορφών Συνεταιρισμών.