Πίστωση αμοιβής εισπρακτόρων του Σ.Ε.Π.Π.Π.

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011 17:06

 
Σήμερα πιστώθηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των Μελών του Συνεταιρισμού που συμμετέχουν στην ηλεκτρονική εξόφληση λογαριασμών, με την αμοιβή που αντιστοιχεί στον καθένα για το μήνα Νοέμβριο. Η αμοιβή είναι συνολική, επομένως όσα Μέλη εισπράττουν λογαριασμούς Δ.Ε.Η. καιΕ.Υ.Α.Θ., πιστώθηκαν το άθροισμα της καθαρής αμοιβής για τους δυο παρόχους, με βάση τη συνολική κίνηση που είχαν. Σύντομα θα αποσταλεί και η σχετική εκκαθάριση, για να περαστεί στα βιβλία εσόδων-εξόδων.
 
Η δραστηριότητα είσπραξης λογαριασμών προσφέρει στα Μέλη του Σ.Ε.Π.Π.Π. ένα σημαντικό επιπλέον έσοδο και με το πέρασμα του χρόνου ολοένα και περισσότεροι καταναλωτέςεμπιστεύονται το σύστημα του Σ.Ε.Π.Π.Π. για την ηλεκτρονική εξόφληση των λογαριασμών τους στα καταστήματά μας.
Παρακαλούμε θερμά, όσα Μέλη δεν μας έχουν αποστείλει με fax την πρώτη σελίδα ενός βιβλιαρίου ταμιευτηρίου (στο όνομά τους) να το πράξουν όσο το δυνατό πιο άμεσα για να πιστωθεί η προμήθειά τους, καθώς και την έναρξη επιτηδεύματος. Το fax είναι 2105236367.