Οδηγίες για τα νέα Μέλη και πληροφορίες για την εισπραξη λογαριασμών Ε.Υ.Α.Θ.
Σάββατο, 17 Σεπτέμβριος 2011 18:00
 
Εγγραφή νέων Μελών στον Συνεταιρισμό και επόμενα βήματα
για συμμετοχή στην ηλεκτρονική εξόφληση λογαριασμών
 
Κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Π.Π.Π. ελέγχθηκαν οι αιτήσεις και ολοκληρώθηκε η εγγραφή 28 νέων Μελών, τα οποία ανέρχονται πλέον σε 643, ενισχύοντας το δυναμικό, την πανελλαδική παρουσία και την διαπραγματευτική ικανότητα του Συνεταιρισμού. Ανατρέχοντας στο μενού «Εγγραφές – Μέλη του Σ.Ε.Π.Π.Π.» μπορείτε να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας και να δείτε τον αύξοντα αριθμό μέλους (Α.Μ.) που σας αντιστοιχεί. Στα προσωπικά σας e-mail ήδη εστάλησαν ο Α.Μ. σας και ο μυστικός ατομικός εννεαψήφιος κωδικός σας, τους οποίους θα χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση σας στο site του Συνεταιρισμού (ορισμένες ανακοινώσεις δημοσιεύονται μόνο για τα Μέλη, καθώς περιέχουν ευαίσθητα και εμπιστευτικά στοιχεία) και για την κατάθεση των εισπράξεων σας στον λογαριασμό του Σ.Ε.Π.Π.Π., όταν ενεργοποιηθείτε ως Εισπράκτορες λογαριασμών. Χωρίς αυτούς τους κωδικούς που πιστοποιούν την ιδιότητα σας ΔΕΝ θα μπορεί να επικυρωθεί η συναλλαγή σας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να μην τους χάσετε και να μην τους γνωστοποιήσετε σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
 
Επόμενο βήμα για την συμμετοχή σας στην ηλεκτρονική είσπραξη λογαριασμών Δ.Ε.Η. (και από την επόμενη εβδομάδα και Ε.Υ.Α.Θ.) είναι η αποστολή στον Σ.Ε.Π.Π.Π. (Μάρνη 56-10437-Αθήνα, με συστημένο ταχυδρομείο ή courier για να μην χαθούν) δύο αντιτύπων της Σύμβασης Εισπράκτορα Δ.Ε.Η.Η Σύμβαση είναι 13 σελίδων και αφού την διαβάσετε, συμπληρώνετε τα στοιχεία σας στην πρώτη σελίδα, μονογράφετε όλες τις σελίδες και υπογράφετε στην τελευταία σελίδα κάτω από την ένδειξη «ο Εισπράκτορας».
 
Στη συνέχεια ο Σ.Ε.Π.Π.Π. θα πραγματοποιήσει έλεγχο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Σύμβαση. Για όσους εξοφλείτε ή εξοφλούσατε με σφραγίδα ζητείται βεβαίωση από την Ομοσπονδία ότι έχετε τακτοποιήσει τις σχετικές οικονομικές σας υποχρεώσεις και ενημερώνεται και η Δ.Ε.Η., η οποία διατηρεί δικαίωμα να αρνηθεί την συμμετοχή σας αν έχετε επιδείξει με οποιονδήποτε τρόπο αντισυμβατική συμπεριφορά όσο διάστημα εισπράττατε λογαριασμούς με σφραγίδα της.
 
Εφόσον οι όροι πληρούνται, σας επιστρέφεται το ένα αντίτυπο της Σύμβασης υπογεγραμμένο από τον Σ.Ε.Π.Π.Π., δύο βεβαιώσεις Μέλους και δύο αυτοκόλλητα σήματα για την ενημέρωση του κοινού. Επόμενο βήμα σας είναι η προσέλευση σας στην Εθνική Τράπεζα για το άνοιγμα του ειδικού λογαριασμού με δικαίωμα υπερανάληψης, που θα καλύπτει τις εισπράξεις σας. Στη συνέχεια, εκπρόσωπος της Τεχνικής Υποστήριξης του Σ.Ε.Π.Π.Π. θα επικοινωνήσει μαζί σας για την εγκατάσταση του προγράμματος στον υπολογιστή σας.
 
Οι παρακάτω τίτλοι είναι σύνδεσμοι (links) που περιέχουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας:
 
Σύμβαση Εισπράκτορα (προσοχή: 2 αντίτυπα)
 
Οδηγίες προς τα Μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξόφληση λογαριασμών Δ.Ε.Η. (περιέχει οδηγίες και διευκρινίσεις για τη διαδικασία στην Εθνική Τράπεζα και την έγκριση της υπερανάληψης στα Μέλη του Σ.Ε.Π.Π.Π.. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται είναι πλέον για το 2009, 2010 και 2011).
 
- Αυτοκόλλητο σήμα (για τη διαφήμιση της υπηρεσίας στο κοινό, μεγέθους Α4, θα αποσταλούν από τον Σ.Ε.Π.Π.Π. με την επιστροφή της μίας Σύμβασης).
 
Καρτολίνα ενημέρωσης των πελατών για την καταβαλλόμενη προμήθεια και την έκδοση της απόδειξης (είστε υποχρεωμένοι βάσει Σύμβασης και Απόφασης της Γενικής Συνέλευσης να την διατηρείτε αναρτημένη στο ταμείο σας από την πρώτη ημέρα της ενεργοποίησης σας).
 
 
Εξόφληση λογαριασμών Ύδρευσης Θεσσαλονίκης

Σύμβαση Εισπράκτορα – Διαβούλευση με τα Μέλη
 
Καλούνται όλα τα Μέλη να συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική διαβούλευση για την προμήθεια που θα εισπράττεται από τον Σ.Ε.Π.Π.Π. για την εξόφληση των λογαριασμών της Ε.Υ.Α.Θ. και θα καταβάλλεται από τους καταναλωτές στα συμβεβλημένα σημεία – Μέλη του.
Η πρόσκληση αφορά όλα τα Μέλη, παλαιά και νέα και ανεξαρτήτως περιοχής, αφού αν και οι εξοφλήσεις θα πραγματοποιούνται κυρίως από τα Μέλη στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, εντούτοις το δικαίωμα για τη διανομή μερίσματος από τα καθαρά κέρδη του ίδιου του Συνεταιρισμού αφορά όλα τα Μέλη, σύμφωνα με το Καταστατικό και όσα ορίζονται στα άρθρα 5 και 22 παρ.3 αυτού. Αν για παράδειγμα ο Σ.Ε.Π.Π.Π. κλείσει συμφωνία για τοπική προβολή και διαφήμιση ενός προϊόντος, τότε και πάλι τα έσοδα αυτά θα συμβάλλουν στα συνολικά κέρδη του Συνεταιρισμού και θα διανέμονται στο σύνολο των μελών.
 
Η πρόσκληση των Μελών για συμμετοχή στη διαβούλευση δεν είναι τυπική. Απορρέει από την ίδια την ιδιότητα του Συνεταιριστή, και ως δικαίωμα για συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και ως υποχρέωση για συμμετοχή και συνεργασία στη λειτουργία του Συνεταιρισμού. Και τα αποτελέσματα της θα βοηθήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, που έχει και την τελική ευθύνη, να καθορίσει με Απόφαση του το ποσό που θα εισπράττεται.
Όσον αφορά την ημερομηνία έναρξης των εξοφλήσεων, ο Σ.Ε.Π.Π.Π. είναι σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με την Ε.Υ.Α.Θ. για την ολοκλήρωση και των τελευταίων τεχνικών εργασιών και τη δοκιμή του συστήματος και μαζί θα καθορίσουμε την επίσημη ημερομηνία έναρξης της συνεργασίας, η οποία εκτιμάται ότι θα είναι το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη.
 
Οι Θεσσαλονικείς Πράκτορες – Μέλη του Σ.Ε.Π.Π.Π., που εξοφλείτε αυτήν την στιγμή λογαριασμούς ύδρευσης  με σφραγίδα δεν χρειάζεται να ανησυχείτε καθόλου ότι θα πρέπει να παραδώσετε την σφραγίδα σας στις 30 Σεπτέμβρη, καθώς σε συμφωνία με την Ε.Υ.Α.Θ. κανένα Μέλος του Σ.Ε.Π.Π.Π. δεν παραδίδει σφραγίδα προτού ολοκληρωθεί η μετάβαση στο νέο σύστημα είσπραξης.
 
Δημοσιεύεται σήμερα και η Σύμβαση Εισπράκτορα λογαριασμών Ε.Υ.Α.Θ., ΟΧΙ όμως ακόμα προς υπογραφή, καθώς απομένει η συμπλήρωση του ποσού της εισπραττόμενης προμήθειας. Οι εισπράξεις των Μελών θα κατατίθενται σε λογαριασμό του Σ.Ε.Π.Π.Π. στην Εθνική Τράπεζα, κάθε Τρίτη (για ό,τι εισπράχθηκε Παρασκευή, Σαββατοκύριακο και Δευτέρα) και κάθε Παρασκευή (για ό,τι εισπράχθηκε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη) και ο Σ.Ε.Π.Π.Π. στη συνέχεια θα αποδίδει τη συνολική είσπραξη του δικτύου στην Ε.Υ.Α.Θ..
 
Η ηλεκτρονική διαβούλευση ξεκινά από αυτήν την στιγμή και θα λήξει την Τετάρτη το απόγευμα στις 18:00.
 
Ακολούθως, την Πέμπτη το μεσημέρι θα υπάρξει ανακοίνωση για τα αποτελέσματα και τις απόψεις των Μελών και θα αναρτηθεί η τελική Σύμβαση προς υπογραφή μαζί με οδηγίες συμπλήρωσης και αποστολής στον Σ.Ε.Π.Π.Π..
 
Μαζί με τη μία Σύμβαση που ο Συνεταιρισμός θα σας επιστρέψει υπογεγραμμένη, θα σας αποσταλούν και διαφημιστικά αυτοκόλλητα για την προώθηση της υπηρεσίας στο κοινό. Για όσους εισπράττετε ήδη λογαριασμούς Δ.Ε.Η. και θα ενεργοποιηθείτε και στην είσπραξη Ε.Υ.Α.Θ. για λογαριασμό του Συνεταιρισμού, θα σας αποσταλούν νέα αυτοκόλλητα που θα ενημερώνουν και για τις δύο δραστηριότητες.
 
Για τη διαμόρφωση της άποψης σας όσον αφορά την εισπραττόμενη ανά λογαριασμό προμήθεια θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
 
Από το σημείο αυτό η ανακοίνωση κλειδώνει, καθώς περιέχει δεδομένα που αφορούν αποκλειστικά τα Μέλη. Παρακαλούμε συνδεθείτε στη δεξιά πλευρά για να διαβάσετε τη ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΥπενθυμίζουμε ότι στο πεδίο «όνομα χρήστη» πληκτρολογείτε τον Αριθμό Μέλους σας (Α.Μ., πέντε ψηφία) και στο πεδίο «κωδικός» πληκτρολογείτε τον μυστικό κωδικό σας (εννεαψήφιος).