Εγγραφή νέων Μελών και αποστολή συμβάσεων
Πέμπτη, 07 Ιουλίου 2011 22:06
 
Ολοκληρώθηκε σήμερα 7 Ιουλίου η εγγραφή 11 νέων Συνεταιριστών (η πλειοψηφία στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, όπου η παρουσία του Σ.Ε.Π.Π.Π. ενισχύεται σταθερά) και υπογράφηκαν και απεστάλησαν οι Συμβάσεις Εισπράκτορα λογαριασμών Δ.Ε.Η. σε όσα Μέλη κινητοποιήθηκαν για να προλάβουν την ένταξη νέων Εισπρακτόρων στις 18 Ιουλίου.
 
Τα Μέλη του Σ.Ε.Π.Π.Π. ανέρχονται πλέον σε 615. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας ανατρέχοντας στην περιοχή «Εγγραφές > Μέλη του Σ.Ε.Π.Π.Π. > Τρέχων κατάλογος μελών του Σ.Ε.Π.Π.Π.».
 
Στο φάκελο με τη Σύμβαση που θα παραλάβετε περιέχονται δύο διαφημιστικά αυτοκόλλητα σε μέγεθος Α4 για ενημέρωση του κοινού και δύο βεβαιώσεις εγγραφής στον Συνεταιρισμό. Με τη μία βεβαίωση και την ταυτότητας σας, θα πρέπει εν συνεχεία να ανοίξετε τον ειδικό ατομικό λογαριασμό σας στην Εθνική Τράπεζα, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 201/3.9.2010 το αργότερο έως και την Τρίτη 12 Ιουλίου.
Πάρα πολύ χρήσιμη για τυχόν απορίες σας (αν και οι όλοι έχετε ήδη ενημερωθεί τηλεφωνικά για τη διαδικασία) είναι η αμέσως επόμενη ανακοίνωση «Συμφωνία για την ένταξη και νέων Εισπρακτόρων στην δραστηριότητα εξόφλησης λογαριασμών της Δ.Ε.Η. την 18 Ιουλίου 2011. Προϋποθέσεις και διαδικασία συμμετοχής», την οποία μπορείτε πλέον να διαβάσετε και τα νέα Μέλη, συνδεόμενοι στην περιοχή μόνο για μέλη (για όνομα χρήστη εισάγετε τον Αριθμό Μέλους με δύο μηδενικά μπροστά και στο όνομα χρήστη πληκτρολογείτε τον μυστικό εννεαψήφιο κωδικό που αναγράφεται στη Βεβαίωση μέλους).
 
Οι παραπάνω κωδικοί θα σταλούν και στα e-mail σας. Και θα χρησιμοποιούνται, εκτός από τη σύνδεση σας στην ιστοσελίδα, για την κατάθεση των εισπράξεων στο λογαριασμό του Σ.Ε.Π.Π.Π. και τη διασταύρωση των στοιχείων κατά την επικύρωση της συναλλαγής. Είναι λοιπόν σημαντικό να μην τους χάσετε και να μην τους γνωστοποιήσετε σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα).
Επειδή έχετε μόνο τρεις εργάσιμες ημέρες για να ολοκληρώσετε τα βασικά βήματα της διαδικασίας στην Εθνική, παρακαλούμε θερμά να μην το αφήσετε για την τελευταία ημέρα, καθώς δεν θα υπάρξει καμία δυνατότητα παράτασης στις ημερομηνίες, για το λόγο ότι ο Σ.Ε.Π.Π.Π. με τη σειρά του πρέπει να τηρήσει το χρονικό πλάνο και τη διαδικασία που συμφωνήθηκε με τη Δ.Ε.Η.
 
Τα νέα Μέλη:
 
Δούκας Κωνσταντίνος
Καμπέρογλου Ευθυμία
Σιγανός Στυλιανός
 
καθώς και όσοι παλαιότεροι δεν το έχετε πράξει ακόμα, θα πρέπει να μας στείλετε ΑΜΕΣΑ ένα ενεργό e-mail, το οποίο είναι βασικό εργαλείο για την επικοινωνία και τη συνεργασία μας, ειδικά τώρα που αυξάνονται τόσο οι εγγραφές όσο και οι δραστηριότητες του Σ.Ε.Π.Π.Π..
 

Τέλος, τονίζεται σε όλα τα Μέλη ότι ΚΑΘΕ ΑΛΛΑΓΗ στα στοιχεία σας πρέπει να γνωστοποιείται στον Σ.Ε.Π.Π.Π. (μεταφορά πρακτορείου, αλλαγή επωνυμίας, σύσταση εταιρίας), καθώς όλα παίζουν ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία τόσο του Συνεταιρισμού όσο και των Συνεταιριστών (για παράδειγμα, σωστή εκτύπωση των αποδείξεων στους πελάτες σας ή έκδοση έγκυρων παραστατικών και βεβαιώσεων από τον Σ.Ε.Π.Π.Π. προς τα Μέλη).