Η διεύρυνση των δραστηριοτήτων του Σ.Ε.Π.Π.Π. είναι γεγονός

 Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011 08:37


Υπογράφηκε η πρώτη συμφωνία εξόφλησης λογαριασμών ύδρευσης με την Εταιρία Ύδρευσης Θεσσαλονίκης – Ε.Υ.Α.Θ.
Φίλοι Συνεταιριστές,
 
Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε τη σύναψη συμφωνίας με την Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης για την ηλεκτρονική είσπραξη των λογαριασμών των καταναλωτών της μέσω του Δικτύου του Σ.Ε.Π.Π.Π. στην ευρύτερη περιοχή.
 
Προηγήθηκαν επιτυχημένες πολύμηνες επαφές, κατά τις οποίες παρουσιάστηκε αναλυτικά και ολοκληρωμένα τόσο το ηλεκτρονικό σύστημα είσπραξης όσο και –κυρίως- η πρωτοποριακή συνεργασία μας με την Εθνική Τράπεζα για τη διασφάλιση της απόδοσης των εισπραχθέντων στην Ε.Υ.Α.Θ., γεγονός που κατέληξε στο ευτυχές γεγονός της πρόσφατης υπογραφής Σύμβασης Συνεργασίας.
 
Σημαντικό ρόλο επίσης, έπαιξε η υπάρχουσα γεωγραφική κάλυψη της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης (111 Μέλη σε τουλάχιστον 30 δήμους και κοινότητες της περιοχής ή αλλιώς πάνω από το 20% των ενεργών Πρακτόρων Θεσσαλονίκης) και οι ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες εγγραφής νέων Μελών και η ενεργοποίηση τους στη δραστηριότητα. Και βεβαίως, τα θεαματικά αποτελέσματα της είσπραξης λογαριασμών Δ.Ε.Η. από τους Συνεταιριστές της περιοχής. Μόνο το τελευταίο δίμηνοέχουν εξυπηρετηθεί πάνω από τριάντα χιλιάδες καταναλωτές της Δ.Ε.Η. από τους 46 ενεργούς Θεσσαλονικείς Συνεταιριστές και έχουν αποδοθεί από τον Σ.Ε.Π.Π.Π. στη Δ.Ε.Η. περίπουτρεισήμισι εκατομμύρια ευρώ χωρίς καμία απολύτως παρατυπία ή καθυστέρηση. Η αξιοπιστία του συστήματος μας αποδεικνύεται πλέον από τα ίδια τα νούμερα και από την  ολοένα αυξανόμενη προτίμηση και εμπιστοσύνη των καταναλωτών.
 
Όλα τα παραπάνω εκτιμήθηκαν ως ιδιαιτέρως σημαντικά και για το λόγο αυτό η Ε.Υ.Α.Θ. αποφάσισε:
 
1. Την άμεση έναρξη της συνεργασίας με τον Συνεταιρισμό και τα Μέλη του (σημερινά και μελλοντικά) με το προταθέν από τον Σ.Ε.Π.Π.Π. σύστημα. Οι τεχνικές εργασίες για την συνδιαμόρφωση και την επικοινωνία των ηλεκτρονικών προγραμμάτων Σ.Ε.Π.Π.Π. και Ε.Υ.Α.Θ. έχουν ήδη ξεκινήσει και εκτιμάται ότι οι εξοφλήσεις θα ξεκινήσουν σίγουρα μέσα στο καλοκαίρι.
Σύντομα, θα συνταχθεί και θα αναρτηθεί προς εκτύπωση και υπογραφή από τα Μέλη (κατά το πρότυπο της Δ.Ε.Η.) η Σύμβαση Εισπράκτορα λογαριασμών Ε.Υ.Α.Θ.. Η κατάθεση των εισπράξεων θα γίνεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή, όπως και με τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.
 
2. Την ολοκληρωτική μετάβαση – όσον αφορά τους Πράκτορες Ο.Π.Α.Π./Κρατικών Λαχείων/Ο.Δ.Ι.Ε. της Θεσσαλονίκης – αποκλειστικά στην μηχανογραφημένη και εγγυημένη από την Εθνική Τράπεζα διαδικασία είσπραξης του Σ.Ε.Π.Π.Π.. Η μετάβαση αυτή για τους εξοφλούντες με σφραγίδα Πράκτορες (Μέλη και μη) θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου, καθώς από 1η Οκτωβρίου η Ε.Υ.Α.Θ. δεν θα δέχεται πλέον τη διενέργεια εξόφλησης των λογαριασμών της με το παλαιό σύστημα (θα ενημερώσει και η Ε.Υ.Α.Θ. τους συμβεβλημένους μαζί της Πράκτορες ).
Έτσι, από 1η Οκτωβρίου, ως τελευταίο χειροκίνητο κανάλι είσπραξης λογαριασμών ύδρευσης στη Θεσσαλονίκη (με σφραγίδα και ατομική εγγυητική) θα απομείνουν τα συμβεβλημένα φαρμακεία και ορισμένα καταστήματα, που όμως δεν εξοφλούν παραπάνω από το 7% των συνολικά εκδιδόμενων λογαριασμών.
 
3. Την υποστήριξη της συνεργασίας με την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας, των ταμείων και των εντύπων της Ε.Υ.Α.Θ. για τη δυνατότητα και την αποκλειστικότητα εξόφλησης των λογαριασμών τους στα σημεία του Σ.Ε.Π.Π.Π.. Με αυτόν τον τρόπο εκτιμάται ότι το ήδη υψηλό μερίδιο της συγκεκριμένης αγοράς θα ενισχυθεί περαιτέρω.
 
4. Τη χορήγηση δικαιώματος στον Σ.Ε.Π.Π.Π. για είσπραξη αμοιβής από τους καταναλωτές ανά εξοφλούμενο λογαριασμό. Ως ανώτατο ποσό αμοιβής εγκρίθηκε να είναι τα 0,90€ ανά συναλλαγή. Το ποσό που τελικά θα εισπράττεται θα είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης και ψηφοφορίας των Μελών της Θεσσαλονίκης, εκτιμάται όμως ότι τα 0,75€ που εισπράττονται ανά εξόφληση Δ.Ε.Η. θα αποτελέσει σημαντικό κριτήριο για την ομοιομορφία και τη διευκόλυνση των συναλλαγών, αλλά και για την προτίμηση των πελατών.
 
Η επίτευξη και η έναρξη της συνεργασίας μας με την Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, τη δεύτερη μεγαλύτερη στην Ελλάδα, είναι σημαντικότατη όχι μόνο για τα Μέλη της περιοχής, αλλά και για τον ίδιο τον Σ.Ε.Π.Π.Π. και το σύνολο των Μελών, καθώς θα αποτελέσει εχέγγυο και επιπλέον κίνητρο συνεργασίας τόσο για την  Ε.Υ.Δ.Α.Π. στην Αθήνα, όσο και για τις μικρότερες δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης που θέλουν να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους απέναντι στους καταναλωτές τους, χρειάζονται όμως ένα επιτυχημένο παράδειγμα συνεργασίας.
Το τελευταίο διάστημα έχουν πραγματοποιηθεί επαφές και συναντήσεις με την Ε.Υ.Δ.Α.Π. και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αλεξανδρούπολης, Ξάνθης, Δράμας, Πάτρας, Λάρισας, Χαλκίδας και Λαμίας (έπονται και άλλες). Η σύναψη συμφωνίας με την Ε.Υ.Α.Θ. αναμένεται ότι θα επισπεύσει τις διεργασίες.
 
Ο.Τ.Ε.
 
Θετικές είναι και οι εξελίξεις στη συνεργασία Σ.Ε.Π.Π.Π και Ο.Τ.Ε.. Η σχεδιαζόμενη πώληση της συμμετοχής του Δημοσίου, δημιούργησε μία ανησυχία για τυχόν καθυστέρηση στην υλοποίηση της συνεργασίας (ορισμός νέων υπευθύνων στις Διευθύνσεις και ενημέρωση αυτών). Δε συνέβη όμως αυτό και οι τεχνικές εργασίες προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς (διαμόρφωση του ηλεκτρονικού προγράμματος μας, ώστε να καλύπτει τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του Ο.Τ.Ε.). Πολύ σύντομα θα παραχθούν εικονικές συναλλαγές από τον Σ.Ε.Π.Π.Π. προς τον Ο.Τ.Ε., το επιτυχές κούμπωμα των οποίων στο σύστημα του Ο.Τ.Ε., θα επιτρέψει την έναρξη της συνεργασίας σε πραγματικές συνθήκες, πιλοτικά για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και πλήρως εν συνεχεία.
 
Διεύρυνση σημείων Δ.Ε.Η. – ένταξη νέων Εισπρακτόρων στις 15 Ιουλίου
 
Ύστερα από συμφωνία με τη Δ.Ε.Η., η συμμετοχή ΟΛΩΝ των υπολοίπων Μελών  του Σ.Ε.Π.Π.Π. που πληρούν βεβαίως τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν άμεσα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Ιουλίου.
Θα ακολουθήσει νεώτερη αναλυτική ανακοίνωση και οδηγίες προς τα Μέλη.
 
Έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ.
 
Επειδή τις τελευταίες δέκα ημέρες παρατηρείται πληθώρα νέων αιτήσεων από Πράκτορες που επιθυμούν να εγγραφούν στον Συνεταιρισμό (κυρίως από την Αττική) για την όσο το δυνατόν συντομότερη ενεργοποίηση τους στην εξόφληση Δ.Ε.Η. μέσω του Σ.Ε.Π.Π.Π., αποφασίσθηκε να συνεδριάσει εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο την επόμενη Τετάρτη ή την Πέμπτη (6 ή 7 Ιουλίου) με σκοπό την έγκαιρη εγγραφή όσων Μελών θα έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής, ώστε να προλάβουν τη μαζική ένταξη της 15ης Ιουλίου.
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π.Π.Π.
Η Πρόεδρος
Αναστασία Τζαμπαζλή