Εγγραφή νέων Μελών και επόμενα βήματα

Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011 11:41

 
Κατά την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Π.Π.Π., εξετάστηκαν οι αιτήσεις όσων Πρακτόρων Ο.Π.Α.Π./Ο.Δ.Ι.Ε./Κρατικών Λαχείων είχαν αποστείλει τα δικαιολογητικά τους έως και την Παρασκευή 17 Ιουνίου και εγκρίθηκε η εγγραφή 29 νέων Μελών. Ο Συνεταιρισμός ενισχύθηκε περαιτέρω και στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Βόλος – Σέρρες - Κοζάνη), αλλά και σε περιοχές που δεν διέθετε εισπρακτικό σημείο (Σκόπελος), διαθέτοντας πλέον στο δυναμικό του 604 Μέλη ή σχεδόν το 13% των ενεργών Πρακτόρων.
Όσοι είχατε αποστείλει αιτήσεις έως την παραπάνω ημερομηνία, μπορείτε πλέον να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας ανατρέχοντας στην περιοχή «Εγγραφές > Μέλη του Σ.Ε.Π.Π.Π. > Τρέχων κατάλογος μελών του Σ.Ε.Π.Π.Π.».
 
Επόμενο βήμα για να συμμετάσχετε στην ηλεκτρονική εξόφληση λογαριασμών Δ.Ε.Η.είναι να αποστείλετε όσο το δυνατόν συντομότερα στη διεύθυνση του Σ.Ε.Π.Π.Π. (Μάρνη 56 , 10437, Αθήνα - με συστημένο ταχυδρομείο ή courier) τρία αντίτυπα της Σύμβασης Εισπράκτορα, με συμπληρωμένα τα ζητούμενα στην πρώτη σελίδα στοιχεία σας, με τη μονογραφή σας σε κάθε σελίδα της Σύμβασης και βεβαίως την υπογραφή σας στην τελευταία σελίδα. Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες υπάρχουν εδώ.
 
Τα επόμενα βήματα σας μετά την παραλαβή της μίας, υπογεγραμμένης από τον Σ.Ε.Π.Π.Π. Σύμβασης σας, περιγράφονται στην πρόσφατη ανακοίνωση της 17ης Μαΐου (Οδηγίες προς τα Μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξόφληση λογαριασμών Δ.Ε.Η.).
 
Μαζί με τη Σύμβαση θα σας αποσταλούν και δύο βεβαιώσεις Μέλους του Συνεταιρισμού, καθώς και δύο διαφημιστικά αυτοκόλλητα για το κατάστημα σας. Εντός της ημέρας θα αποσταλούν με e-mail ο Αριθμός Μέλους και ο μυστικός εννεαψήφιος κωδικός κάθε νέου Συνεταιριστή. Ο κωδικός αυτός θα χρησιμοποιείται για τη διασταύρωση των στοιχείων σας κατά την κατάθεση των εισπράξεων σας από τη δραστηριότητα εξόφλησης λογαριασμών, αλλά και για τη σύνδεση σας στην περιοχή μόνο για μέλη στο site του Σ.Ε.Π.Π.Π. (είναι λοιπόν σημαντικό να μην τον χάσετε και να μην τον γνωστοποιήσετε σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα).
 
Παρακαλούμε τα κάτωθι νέα Μέλη να μας αποστείλουν οπωσδήποτε στη διεύθυνση του Σ.Ε.Π.Π.Π. contact@seppp.gr το προσωπικό τους e-mail για να μπορούμε να επικοινωνούμε και να σας αποστέλλουμε σημαντικές ανακοινώσεις και πληροφορίες, καθώς και τη μηνιαία εκκαθάριση από τη συμμετοχή σας στις δραστηριότητες:
 
- Μαρούλη Μαρία
- Μαντάς Απόστολος
- Γουλιαδίτη Μαρία
- Θεοφανίδης Γεώργιος
- Δαγκλής Χρήστος