Σημαντικά νέα από τη Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Π.Π.Π.

Σάββατο, 16 Απριλίου 2011 21:32

 
Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθηκαν την Κυριακή 3 Απριλίου στην Αθήνα οι εργασίες της δεύτερης ουσιαστικά Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευση του Σ.Ε.Π.Π.Π., μετά από αυτές των ιδρυτικών Μελών, που προηγήθηκαν από το 2007 ως και το 2009.
 
Συμμετείχαν 147 Μέλη από όλη την Ελλάδα και 11 Αντιπρόσωποι Μελών, δηλαδή 158 Συνεταιριστές σε σύνολο 572 Μελών, νούμερο που αντιπροσωπεύει σχεδόν το 12% των εν ενεργεία πρακτορείων Ο.Π.Α.Π., Ο.Δ.Ι.Ε. και Κρατικών Λαχείων. Τρία Μέλη αποχώρησαν κατά τη διαχειριστική χρήση του 2010. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι συμμετοχές προήλθαν από τη δεξαμενή των 395 πρώτων Συνεταιριστών, οι οποίοι εκδήλωσαν και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον μέσα στη χρονιά που πέρασε για τα τεκταινόμενα στον Σ.Ε.Π.Π.Π.. Αξίζει πάντως να σημειωθεί και η παρουσία πολλών νέων Μελών και ευχή όλων είναι η επόμενη Γενική Συνέλευση, που κατά πάσα πιθανότητα θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη, να χρειαστεί πολύ μεγαλύτερο χώρο από μία αίθουσα ξενοδοχείου για να φιλοξενηθεί.
 
Μέσα σε κλίμα συνεργασίας και συστράτευσης και με πλήρη συναίσθηση της κρισιμότητας στην οποία βρίσκεται γενικότερα ο κλάδος, τα Μέλη ενημερώθηκαν για τα πεπραγμένα του 2010. Και ύστερα από συζήτηση και κατάθεση προτάσεων, συναποφάσισαν τους στόχους του Συνεταιρισμού για το 2011, καθώς και τα μέσα επίτευξης αυτών.
 
Η συνέλευση διάρκεσε εφτά περίπου ώρες, από τις οποίες οι πρώτες δύο αφιερώθηκαν στη διεξοδική και βήμα βήμα παρουσίαση από την Πρόεδρο του Σ.Ε.Π.Π.Π. Αναστασία Τζαμπαζλή, τον Αντιπρόεδρο Γιαννόπουλο Νικήτα και το Μέλος του Δ.Σ. Γιάννη Βονάκη, όλων των ενεργειών που έγιναν τη χρονιά που πέρασε για τη δημιουργία των υποδομών λειτουργίας του Συνεταιρισμού και τη θεμελίωση τους για το μέλλον.
 
Έγινε αναλυτική παρουσίαση της πρώτης, πολυέξοδης και κοπιώδους χρονιάς λειτουργίας του Σ.Ε.Π.Π.Π., αφού μέσα στο 2010 πραγματοποιηθήκαν τα υψηλά έξοδα πρώτης εγκατάστασης και αγοράς του πάγιου εξοπλισμού και στήθηκαν οι βάσεις όλου του μηχανισμού είσπραξης και πληρωμών. Τα Μέλη ενημερώθηκαν για τις αλλεπάλληλες συναντήσεις και διαπραγματεύσεις που απαιτήθηκαν  κυρίως με την Εθνική Τράπεζα και τη Δ.Ε.Η., ώστε να φτάσουμε στο γεγονός της μεγάλης εισόδου Μελών στις εξοφλήσεις και της επιτυχούς διεύρυνσης της δραστηριότητας στις αρχές του 2011. Επίσης, παρουσιάστηκαν όλες οι εξελίξεις στις επαφές που πραγματοποίησε ο Σ.Ε.Π.Π.Π. με άλλους οργανισμούς και εταιρίες, τόσο για την είσπραξη των λογαριασμών τους, όσο και για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών σε συμφέρουσες τιμές για τα Μέλη. Και το κυριότερο, οι παρόντες Συνεταιριστές πληροφορήθηκαν τις σχεδόν ανυπέρβλητες δυσκολίες που ο Συνεταιρισμός κλήθηκε να αντιμετωπίσει μέσα στο 2010– και τις ξεπέρασε - με οργάνωση και πολλή δουλειά, κυρίως όμως με την επιμονή και την προσήλωση της Διοίκησης και των εργαζομένων στον κοινό στόχο, με προσωπικές θυσίες σε κόστος, κόπο και χρόνο.
 
Ο Διοικητικός Απολογισμός και ο Οικονομικός Απολογισμός των πεπραγμένων της χρονιάς εγκρίθηκαν από το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης σχεδόν παμψηφεί. Ο Διοικητικός Απολογισμός εγκρίθηκε από το 96% και ο Οικονομικός Απολογισμός από το 97% των παρόντων και ψηφισάντων Μελών, οι οποίοι και έκριναν τη χρονιά που πέρασε θετική, αλλά και καθοριστική τόσο για την βραχυπρόθεσμη όσο και για την μακροπρόθεσμη εξέλιξη του μεγαλύτερου εν δυνάμει δικτύου λιανικής στην Επικράτεια.
 
Ο Ισολογισμός, τα Αποτελέσματα Χρήσης και ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων θα δημοσιευτούν, όπως το Καταστατικό ορίζει.
Επίσης, σύμφωνα με το Καταστατικό, επιλέγησαν και οι Ορκωτοί Λογιστές του Συνεταιρισμού για την τρέχουσα διαχειριστική χρήση.
Στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης παρών ήταν και εκπρόσωπος της εταιρίας Τεχνικής Υποστήριξης του Σ.Ε.Π.Π.Π. και διατέθηκε χρόνος για την υποβολή ερωτημάτων, παρατηρήσεων και προτάσεων από τα Μέλη που εξοφλούν λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.
 
Παρόντες ήταν και οι Λογιστές του Συνεταιρισμού, οι οποίοι σχολίασαν την πρόσφατη διαχειριστική χρήση, δίνοντας θετική εκτίμηση των οικονομικών δυνατοτήτων του Σ.Ε.Π.Π.Π. και απαντώντας σε λογιστικής φύσης ερωτήματα των Μελών.
 
Η σημαντικότερη Απόφαση που έλαβε το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης είναι η κατάργηση της Απόφασης της προηγούμενης Γ.Σ. για περιορισμό των σημείων εξόφλησης λογαριασμών Δ.Ε.Η. ανά Τ.Κ. και σύμφωνα με τον Χάρτη που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού.
 
Η νεότερη Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίζει ότι αίρονται οι περιορισμοί ανά Τ.Κ. και πλέον τη δραστηριότητα εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος μπορούν να την αναλαμβάνουν όλα τα εγγεγραμμένα Μέλη, τα οποία βεβαίως πληρούν τις προϋποθέσεις για τη σύναψη της σχετικής Σύμβασης Εισπράκτορα με τον Σ.Ε.Π.Π.Π. και θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία δημιουργίας ειδικού λογαριασμού όψεως με δικαίωμα υπερανάληψης στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας.
 
Το άνοιγμα της αγοράς εξοφλήσεων λογαριασμών Δ.Ε.Η. κρίθηκε απαραίτητο τόσο για την ενδυνάμωση του Δικτύου του Συνεταιρισμού όσο και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Γιατί είναι δεδομένο ότι ο Σ.Ε.Π.Π.Π. κάθεται ως ο ισχυρός στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όταν αποδεικνύει τη διασπορά και την εξάπλωση του Δικτύου του και ακόμα περισσότερο όταν διαθέτει σημεία σε απομακρυσμένες περιοχές.
Η κατάργηση της απαγόρευσης όμως, συνεπάγεται ότι θα τεθούν μελλοντικά όροι βιωσιμότητας και η Γ.Σ. αποφάσισε ότι οι επόμενοι Συνεταιριστές, μετά τους 395 πρώτους, θα πρέπει με τη δραστηριότητα είσπραξης λογαριασμών Δ.Ε.Η. και Ο.Τ.Ε. (όταν ξεκινήσουν και οι δύο), να φτάσουν μέσα σε έξι μήνες μία μηνιαία κίνηση τέτοια, που να καλύπτει καταρχάς το λειτουργικό κόστος του Συνεταιρισμού, κυρίως τα έξοδα Μηχανογράφησης και Τεχνικής Υποστήριξης, που καταβάλλει ο Συνεταιρισμός, ώστε το υπόλοιπο να καταλήγει ως κέρδος στον Συνεταιριστή.
 
Η αγορά δηλαδή ανοίγει, αυτό όμως αυξάνει ανάλογα το λειτουργικό κόστος του Σ.Ε.Π.Π.Π., αφού οι εκδιδόμενοι λογαριασμοί παραμένουν ίδιοι σε ποσότητα, τα σημεία όμως που τους εξοφλούν αυξάνονται. ʼρα, τα επιπλέον σημεία θα πρέπει να πετύχουν επαρκές μερίδιο, ώστε  να δικαιολογούν τη συμμετοχή τους. Να φροντίσουν δηλαδή να υποστηρίζουν, να κάνουν γνωστή και να προωθούν την δραστηριότητα τους, ώστε και οι ίδιοι να έχουν οικονομικό όφελος από αυτή, αλλά και να μην επιβαρύνουν τη λειτουργία του Συνεταιρισμού. Αν πάλι επιθυμούν να διατηρήσουν την δραστηριότητα, παρόλο που δεν θα έχουν αποτελέσματα, τότε θα πρέπει να καταβάλλουν οι ίδιοι το κόστος που τους αναλογεί. Εξαίρεση διατήρησης της δραστηριότητας θα δικαιολογείται μόνο για ακριτικά σημεία, τα οποία ο Σ.Ε.Π.Π.Π. χρειάζεται γιατί αποτελούν διαπραγματευτικό όπλο στο κλείσιμο συμφωνιών έναντι των ανταγωνιστικών του δικτύων.
 
Ο Χάρτης θα διατηρηθεί, με διαφορετική όμως λειτουργία και αποστολή. Θα χρησιμοποιείται πλέον ως οδηγός για την προσέγγιση και εγγραφή Μελών στις περιοχές που ο Σ.Ε.Π.Π.Π. παρουσιάζει κενά στην κάλυψη του Δικτύου του. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι προτεραιότητα για το 2011 είναι η εγγραφή Μελών στις εξής περιοχές: στην Ορεστιάδα, την Καβάλα, στο Κιλκίς, στον Πολύγυρο, στην Κατερίνη, στη Λειβαδιά, στο Καρπενήσι και την ʼμφισσα, στην ʼρτα και στην Πρέβεζα, στα νησιά του Ιονίου εκτός της Κέρκυρας, στην Κόρινθο, τον Πύργο, την Σπάρτη και στο ʼργος, στους νομούς της Κρήτης πλην του Ρεθύμνου, και στη Λέσβο. Εμπορικά σημεία επίσης που θα πρέπει να διεκδικηθούν και να χρησιμοποιηθούν στις όποιες διαπραγματεύσεις του Σ.Ε.Π.Π.Π. είναι τα νησιά των Κυκλάδων εκτός Σύρου – Μυκόνου – Πάρου και Τήνου, τα αντίστοιχα των Δωδεκανήσων εκτός Ρόδου – Κω και Λέρου, η Λήμνος και η Σαμοθράκη, η Πτολεμαΐδα, το Ναύπλιο, το Αίγιο και τα νησιά του Σαρωνικού μέχρι τις Σπέτσες. Οι Συνεταιριστές κλήθηκαν να συνδράμουν και οι ίδιοι υποδεικνύονταςΠράκτορες με υγιείς επιχειρήσεις που μπορούν να πληρώσουν τις ανάγκες στις συγκεκριμένες περιοχές, ώστε όντως ο Σ.Ε.Π.Π.Π. να αποκτήσει Πανελλαδική κάλυψη και ισχύ μέσα στο 2011.
 
Η Γενική Συνέλευση έκλεισε, δίνοντας ραντεβού για του χρόνου, με μία σύντομη παρουσίαση (η αίθουσα έπρεπε να παραδοθεί) του προγράμματος ομαδικής ασφάλισης των καταστημάτων των Μελών του Σ.Ε.Π.Π.Π. και των εξοπλισμών τους από τους κλασικούς κινδύνους καταστροφής, καθώς και των εισπράξεων τους ως και 5.000 ευρώ, έναντι του χαμηλότερου τιμήματος της αγοράς. Το πρόγραμμα είναι ακόμα σε διαπραγμάτευση και στόχος μας είναι να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν συντομότερα και με τους καλύτερους δυνατούς όρους.
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα στελέχη του Σ.Ε.Π.Π.Π. αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε ειδικά εκείνους τους Συνεταιριστές, που προσφέρθηκαν εθελοντικά να στελεχώσουν την ομάδα υποδοχής στη Γενική Συνέλευση και να συνδράμουν στην άριστη διεξαγωγή της.
 
Ο Σ.Ε.Π.Π.Π. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ
Η Πρόεδρος του Σ.Ε.Π.Π.Π.
Αναστασία Τζαμπαζλή