Πίστωση αμοιβής - Αποστολή εκκαθαρίσεων Φεβρουαρίου - Στελέχωση ομάδας υποδοχής των συμμετεχόντων στη Γ.Σ. της 3ης Απριλίου

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011 22:57

 
Αμοιβή
 
Την Πέμπτη 31 Μαρτίου και την Παρασκευή 1 Απριλίου, ο Σ.Ε.Π.Π.Π. θα καταβάλει στα Μέλη του, που εξόφλησαν λογαριασμούς μέσα στον Φεβρουάριο (15-28 για τους νέους Εισπράκτορες), την προμήθεια – αμοιβή, που τους αντιστοιχεί για την δραστηριότητα είσπραξης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.
 
Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί και τις δύο ημέρες με ηλεκτρονική πίστωση των λογαριασμών σας, μετά τις 15:00 το μεσημέρι, αφού έως εκείνη τη στιγμή η εξουσιοδοτημένη προς τούτο υπηρεσία του Σ.Ε.Π.Π.Π. ελέγχει την κατάθεση των εισπράξεων Δ.Ε.Η. και το ηλεκτρονικό πρόγραμμα εξόφλησης.
 
Θα πιστωθούν περίπου 120 λογαριασμοί Μελών, οι οποίοι έχουν στείλει τον αριθμό του λογαριασμού τους και τη βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος (Πρακτορείο Ο.Π.Α.Π.) που ζητήθηκαν (αναμένονται ακόμα τα δικαιολογητικά των υπόλοιπων για να προχωρήσουμε σε πίστωση και αυτών). Τα ποσά ποικίλουν και ο κυριότερος λόγος είναι αν η συγκεκριμένη περίοδος συνέπεσε με τη λήξη των λογαριασμών Δ.Ε.Η. σε κάθε  περιοχή της Ελλάδας. Ο μέσος όρος της καταβαλλόμενης καθαρής προμήθειας είναι περίπου 220 ευρώ, ουσιαστικά για μισό μήνα και έχει παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος 20% που αποδίδεται στην Εφορία. Η υψηλότερη καθαρή αμοιβή από τη δραστηριότητα αγγίζει τα 1.100 ευρώ για μισό μήνα.
Η κίνηση πάντως όλων των Μελών καταγράφεται αυξητική μέσα στον Μάρτιο και φαίνεται ότι ο Σ.Ε.Π.Π.Π. ολοένα κερδίζει την εμπιστοσύνη και την προτίμηση των καταναλωτών, γεγονός άλλωστε αναμενόμενο με το κύρος που προσδίδει στο σύστημα μας η συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας.
 
Μηνιαίες εκκαθαρίσεις
 
Ο Σ.Ε.Π.Π.Π. έχει ήδη εκδώσει, όπως υποχρεούται να κάνει μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα, εκκαθάριση, με σήμανση από τους Φορολογικούς Μηχανισμούς της έδρας, η οποία αφορά τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον προηγούμενο μήνα (αναλυτικά στοιχεία Εισπράκτορα, ποσό προμήθειας, παρακρατούμενος φόρος, καθαρό ποσό προς απόδοση), τις οποίες και οφείλει να στέλνει κάθε μήνα στα Μέλη του.
Επειδή όμως η αποστολή 220 διαφορετικών πρωτότυπων εκκαθαρίσεων, είτε ταχυδρομικά είτε με εταιρία μεταφοράς, θα κοστίσει στον Συνεταιρισμό (δηλαδή σε όλους) περίπου 600 ευρώ ή αν αποσταλούν με χρέωση στον παραλήπτη, θα πληρώσει το κάθε Μέλος περίπου 9 ευρώ, οι εκκαθαρίσεις για τον Φεβρουάριο θα δοθούν κατά την προσέλευση σας στη Γενική Συνέλευση και την ώρα της υπογραφής της παρουσίας σας (ή του αντιπροσώπου).
Για την εξυπηρέτηση των Μελών που δεν θα παρασταθούν, ζητούνται εθελοντές Συνεταιριστές ανά περιοχή, που θα παραλάβουν στη Γ.Σ. πακέτο με τις εναπομείνασες εκκαθαρίσεις σε κλειστούς και ξεχωριστούς φακέλους. Και οι συνάδελφοι της περιοχής θα προσέλθουν στο πρακτορείο  του Μέλους που αναλαμβάνει την εργασία για να τις παραλάβουν.
 
Παρακαλούμε για την ανταπόκριση σας. Δηλώστε τηλεφωνικά ή με e-mail τη συμμετοχή σας έως και την Παρασκευή (1/4) το απόγευμα.

Στελέχωση ομάδας υποδοχής, ελέγχου και γραμματειακής υποστήριξης στη Γενική Συνέλευση
 
Ζητείται επίσης, η συνδρομή των Μελών που θα προσέλθουν στην Γ.Σ. για την καλύτερη διεξαγωγή της.
Χρειαζόμαστε δέκα περίπου άτομα που θα πρέπει να βρίσκονται στον χώρο μία ώρα νωρίτερα, δηλαδή στις 10:30 και θα αναλάβουν τα εξής:
- Τον έλεγχο νομιμότητας εισόδου στη αίθουσα και την υπογραφή των παρουσιών.
- Τη διάθεση των καρτών (μέλους, αντιπροσώπου, επισκέπτη).
- Την χορήγηση των εκκαθαρίσεων.
- Εξυπηρέτηση γενικά.
 
Δηλώστε την προσφορά σας τηλεφωνικά ή με e-mail έως και την Παρασκευή 1η Απριλίου το απόγευμα.