575 τα Μέλη του Σ.Ε.Π.Π.Π.

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011 14:13

 
Κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης στις 16.03.2011, εξετάστηκαν οι φάκελοι των δικαιολογητικών όσων Πρακτόρων Ο.Π.Α.Π., Ο.Δ.Ι.Ε. και Κρατικών Λαχείων είχαν αποστείλει Αιτήσεις Εγγραφής στον Συνεταιρισμό έως και την 16η Μαρτίου.
 
Πραγματοποιήθηκαν 27 νέες εγγραφές ενισχύοντας τη γεωγραφική διασπορά του Δικτύου του Σ.Ε.Π.Π.Π. και ανεβάζοντας το δυναμικό του σε 575 συνολικά Συνεταιριστές Επαγγελματίες Πράκτορες.
 
Όσοι είχατε αποστείλει αιτήσεις έως την παραπάνω ημερομηνία, μπορείτε πλέον να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας ανατρέχοντας στην περιοχή, Εγγραφές – Μέλη του Σ.Ε.Π.Π.Π. – τρέχων κατάλογος μελών του Σ.Ε.Π.Π.Π..
 
Η έγκριση νέων Μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι τυπική. Η ουσιαστική νομιμοποίηση και έγκριση θα γίνει από τη Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Π.Π.Π. σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη  της Πρόσκλησης που έχει δημοσιευτεί. Όλα τα Μέλη έχουν δικαίωμα λόγου και ψήφου. Παρακαλούμε δηλώστε τη συμμετοχή σας εδώ.
 
Εντός της ημέρας θα αποσταλούν με e-mail ο Αριθμός Μέλους και ο μυστικός εννεαψήφιος κωδικός καθενός για να συνδέεστε στην περιοχή της ιστοσελίδας μόνο για μέλη όπου δημοσιεύονται σημαντικές ανακοινώσεις της Διοίκησης του Σ.Ε.Π.Π.Π., αλλά και άρθρα του ημερήσιου Τύπου που αφορούν τον χώρο των τυχερών παιχνιδιών.