Προς όλα τα Μέλη του Σ.Ε.Π.Π.Π.

Κυριακή, 20 Μαρτίου 2011 17:16

 
Όπως ήταν αναμενόμενο, η προγραμματισμένη για σήμερα Ετήσια Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Π.Π.Π. δεν πραγματοποιήθηκε λόγω ελλείψεως της απαιτούμενης απαρτίας.
 
Σύμφωνα με το Καταστατικό (άρθρο 12), σε περίπτωση μη επαρκούς προσέλευσης των Μελών, άρα και μη επίτευξης απαρτίας, η Γ.Σ. συνέρχεται ύστερα από εφτά ημέρες (πρώτη επαναληπτική Γ.Σ.) χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.
 
Σε κάθε περίπτωση πάντως, η Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει έγκυρα και θα συζητήσει επί όλων των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης την Κυριακή 3 Απριλίου 2011 (δεύτερη επαναληπτική Γ.Σ.) στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα της πρόσκλησης που έχει δημοσιευτεί και αποσταλεί σε όλα τα Μέλη.
 
Παρακαλείσθε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας είτε διανυκτερεύσετε στην Αθήνα (διαμονή σε ξενοδοχείο) είτε προσέλθετε αυθημερόν.
 
Για κάθε επιπλέον πληροφορία, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του Συνεταιρισμού.
 
Η Πρόεδρος του Σ.Ε.Π.Π.Π.
Αναστασία Τζαμπαζλή