Ανακοίνωση για Ετήσια Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Π.Π.Π.

Κυριακή, 06 Μαρτίου 2011 23:05

 
Φίλοι Συνεταιριστές,
 
Με βάση τις πιο συχνά υποβληθείσες παρατηρήσεις, τα αιτήματα και τις προτάσεις των μελών, ορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠΠΠ τα θέματα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συνεταιρισμού και επιλέχθηκε η ημερομηνία, έτσι ώστε η τρίτη Σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης στις 3 Απριλίου να συμπέσει με τη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας των Πρακτόρων ΟΠΑΠ και να μην επιβαρυνθούν οι Σύνεδροι που επιθυμούν να παρίστανται και στις δυο Συνελεύσεις με διπλά ταξίδια, έξοδα και χρόνο απουσίας από τα καταστήματά τους. Εντός των επόμενων ημερών θα δοθεί η φόρμα - Εξουσιοδότηση που θα πρέπει να συμπληρώσουν οι αντιπρόσωποι Μελών (μόνο συγγενείς Α’ και Β’ βαθμού) για την παρουσία τους στη Γ.Σ. καθώς και λεπτομέρειες για τη διαμονή των Μελών στην Αθήνα.
 
Η παρουσία όλων των Συνεταιριστών κρίνεται απαραίτητη.
 
Ακολουθεί το κείμενο της πρόσκλησης:
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Π.Π.
 
Αθήνα, 6 Μαρτίου 2011
 
Προς: όλα τα Μέλη του Σ.Ε.Π.Π.Π.
 
Καλείστε, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του Καταστατικού των Επαγγελματιών Πρακτόρων  Παιχνιδιών Πρόγνωσης, στην Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Π.Π.Π. που θα διεξαχθεί την Κυριακή 20 Μαρτίου 2011 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Novus City Hotel (Καρόλου 23 – Πλατεία Καραϊσκάκη -104 37) στις 11:30πμ. Κατά το άρθρο 12, σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γ.Σ. συνέρχεται ύστερα από εφτά ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. θα συνέλθει χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα εφτά ημέρες αργότερα, ήτοι την 3η Απριλίου 2011 (παραμονή της Γ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας – Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.) και θα συζητήσει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.
 
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
 
11:30-11:45 Έλεγχος Απαρτίας Γ.Σ. – Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γ.Σ.
 
11:45-12:00 Νομιμοποίηση Συμμετοχής των νέων Μελών στη Γ.Σ.
 
11:30-12:00 Προσέλευση Μελών. Τα μέλη κατά την είσοδο τους αποδεικνύουν την ταυτότητα τους με δημόσιο έγγραφο (ΑΔΤ, Διαβατήριο κλπ). Μετά την υπογραφή της παρουσίας τους παραλαμβάνουν την κάρτα εισόδου, με διαφορετικό χρώμα για τα μέλη και τους αντιπροσώπους των μελών, την οποία θα έχουν υποχρεωτικά αναρτημένη καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, ώστε οι άνδρες της ασφάλειας της Συνέλευσης να μπορούν να πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους και να απομακρύνουν όσους δεν διαθέτουν κάρτα εισόδου. Οι αντιπρόσωποι των μελών θα πρέπει να είναι συγγενείς Α΄ και Β΄ βαθμού του μέλους που αντιπροσωπεύουν και να φέρουν την ειδική εξουσιοδότηση. Η συγγένεια αποδεικνύεται με δημόσιο έγγραφο.
 
12:00-12:30 Εναρκτήρια Ομιλία και εισηγήσεις του Δ.Σ. του Σ.Ε.Π.Π.Π. στη Γ.Σ.
 
12:30-13:00 Χαιρετισμοί προσκεκλημένων – Κατάθεση προτάσεων συνεργασίας.
 
13:00 Έναρξη εργασιών.
 
13:00-13:30 Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός – Ψηφοφορία.
 
13:30-14:00
 
 Αποχώρηση Μελών από τον Σ.Ε.Π.Π.Π..
 Οργανόγραμμα του Σ.Ε.Π.Π.Π. - Έδρα του Σ.Ε.Π.Π.Π.
 Ανανέωση Σύμβασης Γενικού Διευθυντή.
 Επιλογή των ορκωτών λογιστών για τη τρέχουσα διαχειριστική χρήση.
─ 
Τροποποίηση αρθρου 11 του Καταστατικού, παρ. 1, τελευταίο εδάφιο, από «η Γενική Συνέλευση συγκαλείται [...] εντός μηνός μετά τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης» σε «εντός τεσσάρων μηνών μετά τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης».
14:00-15:30
 Γενική Ενημέρωση
 Γενική Πολιτική
 Έγκριση Πολιτικής Πωλήσεων
 • Εθνική Τράπεζα – το δικαίωμα υπερανάληψης, γενικά.
 • Η δραστηριότητα ηλεκτρονικής εξόφλησης λογαριασμών  Δ.Ε.Η., γενικά.
 • Το κείμενο της ενημερωτικής επιγραφής για το κοινό.
 • Το ελάχιστο πλαφόν, με υπερανάληψη από την Ε.Τ.Ε. ή προκαταβολή μετρητών.
 • Το ύψος του προστίμου και γενικά οι ποινές για τους εισπράκτορες που επανειλημμένα κάνουν χρήση του ορίου υπερανάληψης, επιβαρύνοντας και το πιστωτικό τους όριο αλλά και τις υπηρεσίες του Σ.Ε.Π.Π.Π.
 • Έλεγχος άσκησης διαφορετικής τιμολογιακής πολιτικής από τα μέλη.
 • Όροι βιωσιμότητας, ανασχηματισμός γεωγραφικής κατανομής εξοφλήσεων λογαριασμών ΔΕΗ, προϋποθέσεις, περιορισμοί, πλαφόν παραγωγικότητας, επιβραβεύσεις.
 • Η διαφημιστική προβολή του Σ.Ε.Π.Π.Π..
15:30-16:00 Διάλειμμα – Μεσημεριανός μπουφές.
 
16:00 Επανέναρξη των εργασιών.
 
16:00-18:00 Στόχοι για το 2011 και το μέλλον.
 • Υποδομές
 • Νέες δραστηριότητες εξόφλησης λογαριασμών– παρουσίαση.
 • Προμηθευτικές δραστηριότητες.
 • Ασφάλιση των εισπράξεων και εν γένει των καταστημάτων των μελών του Σ.Ε.Π.Π.Π..
 • Ίδρυση Συνεταιριστικού χρηματοπιστοτικού Ιδρύματος
 • Ενίσχυση της οικονομικής δύναμης του Σ.Ε.Π.Π.Π..
 • Ίδρυση ταμείου αλληλοβοήθειας των μελών του συνεταιρισμού.
18:00 Λήξη εργασιών.
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΖΑΜΠΑΖΛΗ