Οδηγίες χρήσης προγράμματος εξοφλήσεων

Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011 10:20

 
Η ανανεωμένη έκδοση του προγράμματος εξοφλήσεων λογαριασμών του ΣΕΠΠΠ, είναι διαθέσιμη από χθες προς τα Μέλη του Συνεταιρισμού που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση ΣΕΠΠΠ-Εισπράκτορα. Τα Μέλη που έχουν ήδη εγκατεστημένο το πρόγραμμα στον υπολογιστή τους, καλούνται να το ανοίξουν (από την Επιφάνεια Εργασίας), ώστε να γίνει αυτόματη αναβάθμισή του.
 
Παραθέτουμε έναν αναλυτικό οδηγό χρήσης του προγράμματος:
σε μορφή doc και σε μορφή pdf.