Έγκριση νέων Μελών στο Συνεταιρισμό

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010 16:52

 
Κατά την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Π.Π.Π., μεταξύ άλλων έγινε και η τυπική έγκριση νέων Μελών. Έτσι τώρα ο Συνεταιρισμός απαριθμεί 530 Μέλη. Παρακαλούνται τα νέα Μέλη όπως συμβουλευτούν τον σχετικό κατάλογο του Σ.Ε.Π.Π.Π., για να ενημερωθούν για τον αριθμό Μέλους (Α.Μ.) που τους χορηγήθηκε.
 
Τα Μέλη που στις ηλεκτρονικές αιτήσεις τους δεν συμπλήρωσαν κάποιο e. mail επικοινωνίας, παρακαλούνται να το ρυθμίσουν εντός των επόμενων ημερών, ώστε να τους σταλεί και ο κωδικός σύνδεσης με το site.
 
Για τη δική σας καλύτερη πληροφόρηση, ανατρέξτε στις διάφορες κατηγορίες δημοσιεύσεων, όπου θα βρείτε πολλές και χρήσιμες πληροφορίες (ΚαταστατικόΔιαδικασία συμμετοχής στην ηλεκτρονική εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ, Διαδικασία στην Εθνική Τράπεζα, Ενημέρωση για τον ΟΤΕ κ.ά.).
Σύντομα θα ενημερωθεί και ο Γεωγραφικός Χάρτης, ο οποίος παρουσιάζει την κατανομή των καταστημάτων των Μελών του Σ.Ε.Π.Π.Π. στην Επικράτεια.