Κείμενο σύμβασης ΣΕΠΠΠ - Εισπράκτορα

Δευτέρα, 22 Μάρτιος 2010 18:33

 
Στο Τελικό Κείμενο Σύμβασης ΣΕΠΠΠ - Εισπράκτορα αφαιρέθηκε η ημερομηνία από την πρώτη γραμμή της πρώτης σελίδας του κειμένου. Όσοι δεν έχετε αποστείλει τη σύμβαση μέχρι σήμερα και θέλετε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα εξόφλησης λογαριασμών ΔΕΗ, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτή τη σύμβαση, συμπληρώνοντας οι ίδιοι την ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώσατε τα στοιχεία.