Πρόσκληση και τελικός κατάλογος συμμετοχής στη Γ.Σ.

Πέμπτη, 25 Φεβρουάριος 2010 09:17

 
Συμπληρώθηκε και αναρτήθηκε ο τελικός κατάλογος των συμμετοχών στη Γ.Σ. της 7ης Μαρτίου 2010. Επίσης έχει αναρτηθεί και η ημερήσια διάταξη. Απομένει μόνο η φόρμα του αντιπροσώπου που θα πρέπει να είναι συγγενής Α' ή Β' βαθμού. Αυτή θα είναι έτοιμη το Σαββατοκύριακο.
 
Επίσης συμπληρώθηκε και ο κατάλογος των ομάδων ελέγχου της εισόδου και της γραμματειακής υποστήριξης. Η προθυμία των εθελοντών ήταν άμεση.
Όσα μέλη δεν αναφέρονται στον κατάλογο συμμετοχής στη Γ.Σ. μπορούν να προσέλθουν στη Συνέλευση και κανείς δεν δικαιούται να τους αποκλείσει. Αλλά τα μέλη αυτά, που θα αποφασίσουν τελευταία στιγμή, δεν δικαιούνται να στείλουν αντιπρόσωπο και θα πρέπει να μεριμνήσουν οι ίδιοι για τυχόν διανυκτέρευση τους στην Αθήνα, ενώ και η Ταβέρνα (στο κέντρο της Αθήνας) δεν είναι εξασφαλισμένη για όσους δεν δήλωσαν ήδη συμμετοχή.
Το αμφιθέατρο του «μεγάρου Καρατζάς» της Ε.Τ.Ε., όπου συνεδριάζει μόνο η Γ.Σ. των μετόχων της Τράπεζας, είναι 250 θέσεων στην κύρια αίθουσα και 130 θέσεων στα θεωρεία.
 
Στην κύρια αίθουσα θα εισέλθουν τα μέλη του Σ.Ε.Π.Π.Π. και οι καλεσμένοι μας. Στα θεωρεία θα πάνε οι «αντιπρόσωποι» των μελών κατά την εναρκτήρια διαδικασία. Μετά το τέλος του πρώτου μέρους, οι «αντιπρόσωποι» θα κατέβουν στην κύρια αίθουσα, στην οποία θα βρίσκονται πλέον μόνο όσοι μπορούν να λάβουν μέρος στις συζητήσεις και τις «τυπικές» ή «ουσιαστικές» ψηφοφορίες. Στα καθίσματα της αίθουσας, ανάμεσα σε κάθε δύο θέσεις, βρίσκεται κι ένα μικρόφωνο για τα μέλη που παίρνουν τον λόγο. Όλες οι συζητήσεις μαγνητοφωνούνται και θα εκδοθεί «Βιβλίο Πρακτικών της πρώτης πανηγυρικής διευρυμένης Γενικής Συνέλευσης του Σ.Ε.Π.Π.Π.»
 
Η ίδια η γενική Συνέλευση θα αποφασίσει, μετά την αποχώρηση των προσκεκλημένων, αν θα επιτραπεί η είσοδος σε συνοδούς των μελών (συζύγους ή παιδιά) που θα κατευθυνθούν στα θεωρεία.
 
Κανένας άλλος δεν χωρά στην αίθουσα και ούτε τον αφορούν οι υποθέσεις μας.
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Π.Π.
ΚΙΜΩΝ ΚΛΩΝΑΡΗΣ