Ανοικτή πρόσκληση του ΣΕΠΠΠ προς την ελληνική αγορά για την κατάθεση προτάσεων συνεργασίας

Δευτέρα, 11 Ιανουάριος 2010 12:03

 
Σε όλους είναι γνωστό πως ο Σ.Ε.Π.Π.Π. ξεκίνησε για να καλύψει μια πολύπλοκη λογιστική ανάγκη των Πρακτόρων ΟΠΑΠ. Η επί 2 χρόνια φαινομενική...
αδράνεια του, έκρυβε πίσω της μια τεράστια προσπάθεια νομοθετικής ρύθμισης της λειτουργίας του.

Ο Σ.Ε.Π.Π.Π. εγκρίθηκε -ως στόχος- την 12/12/2006, από τη Γ.Σ. της ΠΟΕΠΠΠ. Ιδρύθηκε την 31/5/2007 και το Καταστατικό του νομιμοποιήθηκε την 2/7/2007 από το Ειρηνοδικείο Αθηνών. Την 26/5/2008 η ΟΠΑΠ αναγνώρισε το δικαίωμα ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του στα καταστήματα των πρακτόρων της εταιρίας. Στις 15/9/2009 και 20/11/2009, με τις ΠΟΛ 1120 και ΠΟΛ 1142 αντίστοιχα, καθορίστηκε το ειδικό φορολογικό του καθεστώς. (Απαλλαγή από Βιβλία, Ταμειακές Μηχανές και ΦΠΑ).

Εν τω μεταξύ, την 13/11/2007 υπογράφτηκε η πρώτη σύμβαση του, με την εταιρία μηχανογράφησης, και την 17/1/2008 η σύμβαση με τη Δ.Ε.Η.. Την 21/11/2009 έφτασε στη Διοίκηση του Σ.Ε.Π.Π.Π. το προσύμφωνο της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας.

Την 23/10/2009 εκλέγεται το σημερινό Δ.Σ. του Σ.Ε.Π.Π.Π. και ξεκινά την εγγραφή των πρώτων μελών, πέραν των 18 ιδρυτικών. Την 10/11/2009 εντάσσεται στη δύναμη του Σ.Ε.Π.Π.Π. το 100ο μέλος του και την 23/11/2009 το 200ο. Καλύπτεται πολύ γρήγορα ο στόχος της εγγραφής 300 μελών μέσα στο 2009, ενώ για το 2010 το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Συνεταιρισμού προβλέπει 1.000 μέλη. Ως ημερομηνία εμπορικής έναρξης των δραστηριοτήτων του Σ.Ε.Π.Π.Π. ορίζεται η 18η Ιανουαρίου 2010, με την ηλεκτρονική εξόφληση λογαριασμών καταναλωτών Δ.Ε.Η.. Επόμενοι στόχοι, του πρώτου σταδίου, οι λογαριασμοί εταιριών τηλεπικοινωνίας και ύδρευσης.

Ο Συνεταιρισμός των Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης, στην πλήρη ανάπτυξη του, θα εξελιχθεί στο μεγαλύτερο δίκτυο λιανικής στην Ελλάδα -παροχής υπηρεσιών, αυτόματων πωλήσεων, είσπραξης δικαιωμάτων, προβολής εμπορικών σημάτων και άλλων πολλών δραστηριοτήτων- ενώ σαν προμηθευτικός συνεταιρισμός θα εξασφαλίζει στα μέλη του τη μείωση του κόστους λειτουργίας και αγοράς αγαθών και προϊόντων. Στρατηγικός Στόχος του είναι η αύξηση του εισοδήματος των μελών του, η εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας για το μέλλον τους, η διευκόλυνση της καθημερινής λειτουργίας των επιχειρήσεων τους και η ανάπτυξη του ίδιου του Συνεταιρισμού σε πόλο επιχειρηματικότητας και εμπορικής δραστηριότητας που δεν θα έχει προηγούμενο στα ελληνικά οικονομικά δεδομένα. Μεγάλο πλεονέκτημα του Σ.Ε.Π.Π.Π., έναντι όλων των ανταγωνιστών του, είναι πως διαθέτει το μεγαλύτερο στην Ελλάδα πλήθος σημείων ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του, υψηλότατης επισκεψιμότητας, με την επιτυχέστερη γεωγραφική διασπορά και με λειτουργία 357 ημερών ετησίως, πέραν του ωραρίου της υπόλοιπης αγοράς. Τα πρακτορεία του Σ.Ε.Π.Π.Π. ως πρακτορεία ΟΠΑΠ, θα αποτελέσουν μοντέλο λειτουργίας για τη διοργάνωση των τυχερών παιγνίων, προσφέροντας στο κοινό υψηλές υπηρεσίες σε σύγχρονο περιβάλλον, υπηρετώντας μόνο τη λαϊκή ψυχαγωγία χαμηλού κόστους, αποτρέποντας την εξάρτηση από τα τυχηρά παίγνια και εξασφαλίζοντας την πρόληψη της απάτης, την καταστολή του εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την προστασία των ανηλίκων, την προστασία του καταναλωτή, την εξασφάλιση της διαφάνειας και του αδιάβλητου των παιγνίων και την κανονική, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή τους, τον αυστηρό έλεγχο των όρων και των προϋποθέσεων διεξαγωγής της στοιχηματικής δραστηριότητας και της συμμετοχής του κοινού σε αυτή.

Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Π.Π.Π.