Πορεία εγγραφών

Δευτέρα, 21 Δεκέμβριος 2009 16:06

 
Το πλάνο του Σ.Ε.Π.Π.Π. για το 2009 στόχευε στην εγγραφή 300 μελών, τα οποία θα συνεδριάσουν σε Γενική Συνέλευση στις αρχές 2010, για να καθορίσουν την περαιτέρω πορεία του Σ.Ε.Π.Π.Π..

Ήδη ολοκληρώθηκε η εγγραφή των 273 πρώτων μελών του Σ.Ε.Π.Π.Π. και ο σχετικός κατάλογος βρίσκεται αναρτημένος στο site του Συνεταιρισμού, στην κατηγορία «Πορεία Εγγραφών», στην υποκατηγορία «Μέλη του Σ.Ε.Π.Π.Π.», στην αριστερή πλευρά της ιστοσελίδας. Ο κατάλογος αυτός έχει ήδη αποσταλεί στην Δ.Ε.Η. για να συμπεριληφθεί στη σύμβαση Σ.Ε.Π.Π.Π. – Δ.Ε.Η..

Επίσης ολοκληρώνουν την εγγραφή τους (έχουν ήδη αγοράσει τη συνεταιριστική μερίδα τους) άλλα 6 μέλη και ο κατάλογος τους βρίσκεται στην υποκατηγορία «Ανολοκλήρωτες εγγραφές».

Τέλος ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής έχουν υποβάλλει 98 επιπλέον πράκτορες και έχουν αριθμό προτεραιότητας εγγραφής, από το 1 ως το 98. Από τους πρώτους 100 που είχαν αρχικά υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, δεν ολοκλήρωσαν ακόμη την εγγραφή τους οι 13 και έχασαν τον αριθμό προτεραιότητας τους. Στον κατάλογο των 98, τους συναντάμε τώρα στις θέσεις από 25 ως και 37. Όσοι είχαν αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικής αίτησης από 101 ως 300 και δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους μέχρι την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου, τώρα βρίσκονται στον κατάλογο προτεραιότητας στις θέσεις από 38 ως 98 και πρώτες βρέθηκαν οι αιτήσεις με αύξοντα αριθμό κατάθεσης από 301 ως 372. Ο κατάλογος όλων αυτών, με τον νέο αύξοντα αριθμό προτεραιότητας, έχει αναρτηθεί στο site, στην υποκατηγορία «Εκκρεμείς αιτήσεις».

Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Π.Π.Π. συνεδρίασε την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2009 και μεταξύ άλλων ενέκρινε την επικύρωση εγγραφής των 273 νέων μελών. Από αυτούς, 21 μέλη δεν έχουν αποστείλει ηλεκτρονικές διευθύνσεις και δεν είναι ακόμη δυνατή η σύναψη σύμβασης με τον Σ.Ε.Π.Π.Π. για την επ’ αμοιβή εξόφληση λογαριασμών καταναλωτών της Δ.Ε.Η.. Ο κατάλογος με τα 21 μέλη χωρίς ηλεκτρονική επικοινωνία με τον Σ.Ε.Π.Π.Π. βρίσκεται στην υποκατηγορία «Πρόβλημα επικοινωνίας».

Κάποιοι νομοί έχουν ήδη καλύψει το πλάνο όχι μόνο για τα 300 πρώτα μέλη του 2009 αλλά και για τα 1.000 του 2010. Αναλυτική χαρτογράφηση του Σ.Ε.Π.Π.Π. θα ανακοινωθεί στις επόμενες μέρες. Π.χ. τα Γρεβενά, η Δράμα το Ρέθυμνο και η Σάμος έχουν καλυφτεί και για το 2009 και για το 2010. Στους νομούς αυτούς το πολύ-πολύ να προστεθούν το 2010 από ένα πρακτορείο στη Δεσκάτη (Γρεβενών), Πέραμα (Ρεθύμνου) και κάποιο κεφαλοχώρι της Δράμας (Αγ. Αθανάσιος ή Δοξάτο). Μετά οι νομοί θεωρούνται κορεσμένοι. Γιατί στον Συνεταιρισμό δεν είναι αρχή μας το «όσο πιο πολλά τόσο πιο καλά» αλλά το «όσο πιο σωστά σχεδιασμένα κι οργανωμένα, τόσο πιο αποδοτικά».