Ολοκληρώθηκε η εγγραφή των 200 πρώτων μελών του Σ.Ε.Π.Π.Π.

Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2009 16:56

 
Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε εκτάκτως η Γ.Σ. του Σ.Ε.Π.Π.Π. που εξέλεξε το νέο Δ.Σ. του Συνεταιρισμού και τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου δημοσιεύτηκε η πρόσκληση του Σ.Ε.Π.Π.Π. για την εγγραφή των πρώτων μελών, μετά τα ιδρυτικά. Ήδη μέσα σε έναν μόνο μήνα, μέχρι και την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου τρέχοντος, 318 πράκτορες ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ και Κρατικών Λαχείων είχαν υποβάλλει την ηλεκτρονική τους αίτηση και οι 203 από αυτούς ολοκλήρωσαν τη διαδικασία εγγραφής με την υποβολή του συνόλου των απαραίτητων νομιμοποιητικών εγγράφων.
 
Τα 203 πρώτα μέλη, κατά περιοχή και αλφαβητική σειρά, είναι: [ΠΙΝΑΚΑΣ-1].
 
Εκκρεμούν οι αιτήσεις των: [ΠΙΝΑΚΑΣ-2].
 
Αν δεν ολοκληρώσουν την εγγραφή τους μέχρι και την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2009, χάνουν τη σειρά προτεραιότητας οι αιτήσεις της πρώτης 100άδας οι: [ΠΙΝΑΚΑΣ-3].
 
Τα 203 νέα μέλη έχουν ειδοποιηθεί ηλεκτρονικά για το επιτυχές πέρας της διαδικασίας εγγραφής τους. 

Λόγω μη υποβολής στον Σ.Ε.Π.Π.Π. της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης (e-mail) δεν έγινε δυνατή η επικοινωνία με τους: [ΠΙΝΑΚΑΣ-4].
 
Όμως η εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ αρχικά και των υπολοίπων εταιριών στη συνέχεια, προϋποθέτει τη συνεχή ηλεκτρονική επικοινωνία του Σ.Ε.Π.Π.Π. με τους εισπράκτορες του. Επομένως όσοι εκ των ανωτέρω επιθυμούν να συμβληθούν με τον Σ.Ε.Π.Π.Π. και τη ΔΕΗ για την επ’ αμοιβή εξόφληση λογαριασμών πελατών της εν λόγω εταιρίας, πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά το e-mail τους στη διεύθυνση: klonarik@otenet.gr (παραλήπτης Κίμων Κλωνάρης). Έως τότε παραμένουν απλά μέλη του Σ.Ε.Π.Π.Π. και δεν θα συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση συνεργασίας Σ.Ε.Π.Π.Π. – ΔΕΗ.
 
Τέλος, όσοι εκ των υπολοίπων δεν έλαβαν στο e-mail τους την επιβεβαίωση εγγραφής τους στον Σ.Ε.Π.Π.Π. αλλά αναφέρονται στον κατάλογο των τακτοποιημένων μελών, πρέπει να επικοινωνήσουν στο 6972228120 (Κλωνάρης Κίμων), ώστε να ερευνηθεί το πρόβλημα.
 
Κίμων Κλωνάρης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Σ.Ε.Π.Π.Π.