Προϋποθέσεις συμμετοχής στις νέες δραστηριότητες & Διαβούλευση για τις εισπραττόμενες προμήθειες Wind, ΔΕΥΑΡ, ΔΕΥΑΑ και ΔΕΥΑΠ

Κυριακή, 17 Μάρτιος 2013 22:06

 
Καλείστε να συμμετάσχετε στη διαβούλευση για τον καθορισμό της προμήθειας – αμοιβής που θα καταβάλλεται από τους πελάτες στα καταστήματα του ΣΕΠΠΠ για την εξόφληση των λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας και ύδρευσης και μέχρι του ανώτατου ποσού που έχει εγκρίνει κάθε εταιρία στη συμφωνία της με τον ΣΕΠΠΠ. Ακολούθως καλείστε να συμβάλετε στον καθορισμό της ποσοστιαίας συμμετοχής των Μελών και του ΣΕΠΠΠ στην αμοιβή αυτή.
Για να λάβετε μέρος στη διαβούλευση που ξεκινάει σήμερα, το αποτέλεσμα της οποίας θα αποτελέσει βασικό κριτήριο για την λήψη της τελικής απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 20ης Μαρτίου, παρακαλείσθε να συνδεθείτε στην περιοχή «Μόνο για Μέλη» εισάγοντας τον πενταψήφιο Αριθμό Μέλους (λχ 00001) στο πεδίο «όνομα χρήστη» και τον εννεαψήφιο μυστικό κωδικό σας στο ομώνυμο πεδίο. Στην περιοχή των μελών θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διαμόρφωση της άποψής σας, τις συμβάσεις που θα πρέπει να υπογραφούν μετά το τέλος της διαδικασίας, καθώς και τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα.
 
Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την Τετάρτη 20 Μαρτίου μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι. Δικαίωμα λόγου και για τις τέσσερις δραστηριότητες έχουν όλα τα Μέλη ανεξαρτήτως περιοχής ή ενεργούς συμμετοχής στις ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες είσπραξης λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ και ΕΥΑΘ. Τα αποτελέσματά της θα συζητηθούν αμέσως μετά στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Πέμπτη 21 Μαρτίου θα δημοσιευθούν οι τελικές συμβάσεις προς υπογραφή και αποστολή στον ΣΕΠΠΠ.