ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
12/19/2014
Καταστατικό του Αστικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης με την Επωνυμία "Επαγγελματίες πράκτορες παιχνιδιών πρόγνωσης - συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης"
 
12/13/2021
 
12/13/2021
 
4/22/2015
4/28/2016
Εκδιδόμενα παραστατικά και εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. στην προμήθεια εξόφλησης λογαριασμών Οργανισμών κοινής ωφελείας και επιχειρήσεων τηλεφωνίας από μέλη Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιγνιδιών Πρόγνωσης. Αστικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις από το Υπουργείο Οικονομικών.
4/22/2015
Συχνές ερωτήσεις από τους επισκέπτες του site μας ή από πράκτορες παιχνιδιών πρόγνωσης ή και από εκπροσώπους εταιρείας.
2/14/2018
Οικονομικές καταστάσεις χρήσης.
5/14/2021
Τρόποι Επικοινωνίας μαζί μας.
| 1 |