Εκκίνηση Εξόφλησης Λογαριασμών ΔΕΥΑ Δράμας

 

 
Ο ΣΕΠΠΠ συνεχίζοντας την προσθήκη νέων τοπικών δράσεων στα πρακτορεία ΟΠΑΠ, εντάσσει σήμερα Πέμπτη 13 Νοεμβρίου τη δραστηριότητα είσπραξης των λογαριασμών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δράμας στα καταστήματα των Μελών του Συνεταιρισμού.

Σημειώνεται ότι οι λογαριασμοί νερού της Δράμας φέρουν πλέον ειδική σήμανση με το barcode του ΣΕΠΠΠ, μέσω του οποίου θα πραγματοποιείται η εξόφληση, ενώ για τη συναλλαγή ο ΣΕΠΠΠ θα αμείβεται με 0,75€, εκ των οποίων τα 0,53 αφορούν το Μέλος. Η υπηρεσία ξεκινά με την εξαρχής δυνατότητα είσπραξης και ληγμένων λογαριασμών για 30 ημέρες από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο έντυπο, προθεσμία που θα αναγνωρίζεται αυτόματα από το σύστημα.
 
Το νέο πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμο σήμερα το απόγευμα και αφορά όλα τα Μέλη. Η αναβάθμιση του λογισμικού θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 15:00 και 17:00, διάστημα κατά το οποίο θα πραγματοποιούνται κανονικά συναλλαγές.
 
Οι απαραίτητες εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί περίπου στις 17:00. Στη συνέχεια και κατά την αρχική σύνδεσή σας, θα ενημερωθείτε ότι εντοπίστηκε νέα έκδοση και θα ερωτηθείτε εάν επιθυμείτε την εγκατάστασή της και την επανεκκίνηση του προγράμματός σας, ώστε να συνεχισθούν κανονικά οι τρέχουσες συναλλαγές σας, ερωτήματα στα οποία θα πρέπει όλα τα Μέλη να απαντήσετε θετικά, σύμφωνα με το κατωτέρω υπόδειγμα:

Βήμα 1

Αρχικά θα εμφανισθεί στην οθόνη σας ένα παράθυρο, το οποίο σας ενημερώνει ότι βρέθηκε νέα έκδοση και στο οποίο θα πατήσετε «ΟΚ».

Βήμα 2

Ακολούθως θα εμφανισθεί παράθυρο, στο οποίο ερωτάσθε εάν επιθυμείτε να γίνει αυτόματη επανεκκίνηση του προγράμματος, ώστε να εγκατασταθεί επιτυχώς η νέα έκδοση. Εδώ κάνετε κλικ στο «Yes»
 
Ακολούθως το πρόγραμμα θα ανοίξει κανονικά και θα κληθείτε να εισάγετε τα στοιχεία σας (log in) για να συνδεθείτε.
 
Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή βοήθεια στην ανωτέρω διαδικασία, παρακαλείσθε να απευθύνεστε στην Τεχνική Υποστήριξη του ΣΕΠΠΠ μέσω τηλεφώνου στο 210 2800400 ή μέσω email στα sepppsupport@innocom.gr και contact@seppp.gr.
 
Σημειωτέον ότι η εξόφληση των λογαριασμών της ΔΕΥΑ Δράμας θα ξεκινήσει επίσημα αύριο το πρωί 14 Νοεμβρίου, ενώ στη νέα δραστηριότητα μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα Μέλη ανεξαρτήτως περιοχής, υπογράφοντας και αποστέλλοντας εις διπλούν την αντίστοιχη Σύμβαση Εισπράκτορα στον ΣΕΠΠΠ.
 
Για περαιτέρω χρήσιμες πληροφορίες, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο Εγχειρίδιο χρήσης του προγράμματος.